Naše škola

V letošním roce naše ZŠ Blansko, Erbenova 13 oslaví 60. výročí svého založení.  Při této příležitosti jsme oslovili žákyně a žáky, aby se podíleli na oslavách. Děti ve výtvarné a literární soutěži ztvárnily své zážitky ze školních lavic i zajímavých aktivit. Žáci napsali či namalovali, co je ve škole nejvíce baví, jak probíhá vyučování ve třídě, v tělocvičně, na hřišti. Někteří využili i vzpomínky svých rodičů či prarodičů na jejich školní léta. Z velkého množství odevzdaných prací byli ti nejle...
Více

Zlaté Slunce Blansko 2016

Naše škola a její filmový kroužek se také v letošním roce aktivně podílí na organizaci celostátní filmové soutěže neprofesionálních tvůrců do 19 let Zlaté Slunce Blansko 2016. V minulosti jsme pomáhali organizovat zemská kola, od loňského roku jsme spolupořadateli celostátního kola. 13. ročník proběhne v Blansku ve dnech 9. – 10. 6. 2016. Soutěž se koná z pověření Ministerstva kultury České republiky a pod záštitou ministra kultury Mgr. Daniela Hermana. Hlavními pořadateli soutěže jsou ...
Více

Recitační přehlídka 2016

Nejlepší recitátoři blanenských škol se sešli v knihovně na tradiční nesoutěžní přehlídce 27.4.2016. Zazněly tu verše převážně veselé a zábavné, někteří se představili s vlastní tvorbou, nebo přednesli rozsáhlý obtížný text. Hlavně však bylo zřejmé, že dívky a chlapci mají poezii opravdu rádi. Naši ZŠ Blansko, Erbenova 13 reprezentovali tito žáci a žákyně : Nikol Proxová, David Klimeš, Šárka Reinchenauerová, David Šándor, Anna Kučerová, Vendula Šaršonová, Karolína Jedináková, Matyáš Musil, Milan...
Více