Informace pro rodiče

Informace pro školní rok 2023/24

Nepřehlédněte důležité novinky v internetové žákovské knížce.

Organizace školního roku 2023/2024

Pedagogičtí pracovníci

Koncepce domácí přípravy žáků (pdf)

Hodiny a přestávky

Vstup do budovy

Školní poradenské pracoviště

Informace pro školní rok 2022/23

Organizace školního roku 2022/2023

Konzultační hodiny ve školním roce 2022/2023

Informace o volitelných předmětech

Pro rodiče budoucích prvňáčků

Formuláře