Informace pro rodiče

Aktuální informace k přijímacímu řízení na střední školy

Informace pro školní rok 2021/22

Organizace školního roku 2021/2022

Pedagogičtí pracovníci

Konzultační hodiny ve školním roce 2021/2022

Hodiny a přestávky

Vstup do budovy

Školní poradenské pracoviště

Informace o volitelných předmětech

Pro rodiče budoucích prvňáčků

Formuláře