Informace pro rodiče

Informace pro školní rok 2022/23

Organizace školního roku 2022/2023

Pedagogičtí pracovníci

Konzultační hodiny ve školním roce 2022/2023

Hodiny a přestávky

Vstup do budovy

Školní poradenské pracoviště

Informace o volitelných předmětech

Pro rodiče budoucích prvňáčků

Formuláře