Informace pro rodiče

Informace pro školní rok 2022/23

Informace MŠMT o organizaci školního roku 2022/23 na stránkách MŠMT:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/organizace-skolniho-roku-2022-2023-v-zs-ss-zus-a

Informace pro školní rok 2021/22

Organizace školního roku 2021/2022

Pedagogičtí pracovníci

Konzultační hodiny ve školním roce 2021/2022

Hodiny a přestávky

Vstup do budovy

Školní poradenské pracoviště

Informace o volitelných předmětech

Pro rodiče budoucích prvňáčků

Formuláře