Informace pro rodiče

Informace pro školní rok 2023/24

Nepřehlédněte důležité novinky v internetové žákovské knížce.

Organizace školního roku 2023/2024

Pedagogičtí pracovníci

Koncepce domácí přípravy žáků (pdf)

Hodiny a přestávky

Vstup do budovy

Školní poradenské pracoviště

Konzultační hodiny ve školním roce 2023/2024

Konzultační hodiny pro rodiče – telefonické konzultace 2023/2024

Pro rodiče budoucích prvňáčků

Formuláře