Organizace školního roku 2020/2021

Zahájení školního roku 2020/20211. 9. 2020Podzimní prázdniny29. 10. – 30. 10. 2020Vánoční prázdniny23. 12. 2020 – 3. 1. 2021Zahájení výuky po prázdninách4. 1. 2021Výdej vysvědčení za 1. pololetí28. 1. 2021Jednodenní pololetní prázdniny29. 1. 2021Jarní prázdniny (okres Blansko)22. 2. – 28. 2. 2021Velikonoční prázdniny1. 4. 2021Ukončení vyučování ve 2. pololetí, výdej vysvědčení30. 6. 2021Hlavní prázdniny1. 7. – 31. 8. 2021Zahájení školního vyučování ve školním roce 2021/20221. 9. 2021Zdroj: MŠMT...
Více

Ukončení školního roku, výdej vysvědčení

Ukončení školního roku s výdejem vysvědčení pro všechny žáky se uskuteční v pátek 26. 6. 2020 v 8.00 hodin ve třídách s třídními učiteli. Předpokládané ukončení v 9.00 – 9.30 hodin. Žáci, kteří se v době od 11. 5. 2020 neúčastnili výuky nebo konzultací ve škole, jsou povinni přinést Čestné prohlášení – viz příloha. Upozornění – vstup do budovy je možný pouze s ochranou úst a nosu. Do školy nemohou vstoupit žáci s příznaky virového onemocnění. Vstup doprovázejícím osobám není povole...
Více

Hodnocení žáků ve druhém pololetí šk. roku 2019/2020

MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku.  Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:  1. podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. bře...
Více

Informace k otevření školy ke konzultacím pro žáky 6., 7., a 8. ročníků

Na základě mimořádného opatření o dalším uvolňování v oblasti školství je umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně základních škol mimo závěrečné ročníky v období od 8. do 26. června 2020 za účelem konání konzultací, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná. Nepůjde o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. Maxi...
Více

Informace k otevření školy pro žáky 1. stupně

Na základě rozhodnutí vlády 30. 4. 2020 o dalším uvolňování vybraných opatření je umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin. Maximální počet žáků ve skupině je 15 za podmínky jeden žák v lavici. Složení skupin se stanoví předem a je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 26. 6. 2020. Skupiny mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. ...
Více