Kousek podzimního lesa v VII. A

mechárium
Milujete les, dřevo a mechové polštářky pod vašima nohama či na kůře stromů? Pořiďte si mechárium (mechové terárium)! V hodinách přírodopisu jsme se učili o mechorostech, a tak nás napadlo vyrobit si vlastní domácí mechárium. Potřebujete jen vhodnou nádobu, přírodniny z lesa a trochu času, trpělivosti a šikovnosti… Péče o tyto skleníčky je jednoduchá, zvládne ji i pěstitel začátečník! Podzimní atmosféru nám naše mechária ve třídě navodila dokonale. Barbora Šmerdová a žáci V...
Více

VÝLET DO PLANETÁRIA

VÝLET DO PLANETÁRIA
Dne 21.10. 2021 jsme byli v brněnském planetáriu a hvězdárně na Kraví hoře. Z naší školy tam odjel společně celý 4. a 5. ročník. Program byl v rámci předmětu přírodověda.  V digitáriu nám promítali dokumentární animovaný film Astronaut 2D. Náš průvodce Tomáš nám ukazoval hvězdnou oblohu a různé zajímavosti, které můžeme na obloze zahlédnout. Překvapilo nás, že existuje tolik různých souhvězdí. Bylo to velmi zajímavé a zjistili jsme o vesmíru spoustu nových věcí. Nap...
Více

Přírodovědný klokan

Přírodovědný klokan
Ve středu 13. 10. 2021 proběhla na naší škole soutěž Přírodovědný klokan – kategorie Kadet.   Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Jejím cílem je vzbudit u dětí zájem o přírodovědné a technické obory. Celkem třináct žáků si vyzkoušelo, jak dokáží své znalosti z matematiky, fyziky, zeměpisu, přírodopisu a chemie uplatnit v praktických úlohách. Zároveň se děti učí pracovat s časem, ...
Více

Den otevřených dveří ve třídách 1. až 3. ročníku

Den otevřených dveří ve třídách 1. až 3. ročníku se koná ve středu 20. října 2021 od 8 do 11.30 hodin. V jeho průběhu můžete navštívit vyučovací hodiny, prohlédnout si vybavení tříd včetně nově rekonstruovaných učeben a školní družinu, podívat se na práci s interaktivními panely a tabulemi a seznámit se s dalšími aktivitami školy. (Pokračování textu…)
Více

3. B V KNIHOVNĚ

3. B V KNIHOVNĚ
Ve středu 29. 9. 2021 byla naše třída na besedě v městské knihovně. Paní knihovnice si pro nás připravila pěkné povídání o knížkách. Z jedné nám kousek přečetla a my jsme potom ve dvojicích plnili úkoly. Zjistili jsme, že je důležité nejen umět číst, ale i pozorně naslouchat. Po této aktivitě nám paní knihovnice vysvětlila, jak jsou knihy v policích zařazeny. Knihy i časopisy jsme si mohli prohlédnout. Někteří z nás si do knihovny ještě ten den společně s rodiči zašli a...
Více

O projektu „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“

"Ovoce a zelenina do škol" a „Mléko do škol“
Od září pokračuje naše škola již pátým rokem v úspěšném projektu "Ovoce a zelenina do škol" a „Mléko do škol“. Základním cílem celého projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, mléka a mléčných výrobků a vytvořit tak zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Podpora je poskytována na mléko a mléčné výrobky,  čerstvé ovoce a zeleninu,  balené ovocné a zeleninové šťávy, které neobsahují konzervanty ani přida...
Více

Na dopravním hřišti

Na dopravním hřišti
I letos jsme se zúčastnili výcviku na dopravním hřišti. Nejprve jsme měli výuku v učebně a po svačině jsme vyrazili na hřiště. Každý žák dostal krásné kolo, které odpovídalo jeho výšce a mohlo se začít  jezdit. Letos se nám nejvíc líbil železniční přejezd bez závor, na kterém jsme tvořili docela dlouhé fronty. Sluníčko svítilo a my si ten den moc užili. Už nyní se těšíme na jarní návštěvu. Žáci IV. A a IV. B
Více

Adaptační pobyt v Jedovnicích

Žákyně a žáci tří šestých tříd ZŠ Blansko, Erbenova 13 prožili dva dny v krásné přírodě Moravského krasu. Zahráli si spoustu her, ve kterých poznávali své spolužáky a sbližovali se v nových třídních kolektivech. (Pokračování textu…)
Více

Pasování žáků 2. A a 2. B na čtenáře

Pasování žáků 2.A a 2.B na čtenáře
V úterý 14. 9. 2021 proběhlo v Městské knihovně Blansko slavnostní pasování žáků 2. A a 2. B na čtenáře. Po krátkém uvítání přišel rytíř ve zbroji, aby si poslechl čtenářskou dovednost dětí. Byl velmi potěšen jejich výkony. Děti po něm zopakovaly „slib čtenáře“ a vzápětí byly rytířem a jeho mečem na skutečné čtenáře pasovány. Darem dostaly krásnou knihu, pamětní list a také nechyběla sladká odměna.
Více