Indiánské léto

Poslední prázdninový týden se sešly děti ze školní družiny, aby svůj volný čas vyplnily aktivitami s indiánskou tematikou. Nejdříve se seznámily s indiánskými zvyky, způsobem života  i historií. Vyrobily si svůj totem a čelenky, na které si připínaly pera za splněné úkoly. Program byl velmi bohatý: dopoledne se zkouškou fyzické zdatnosti na Sportovním ostrově, cesta za pokladem, výlet na rozhlednu Podvrší, soutěže na školním hřišti, tvoření na relaxační ploše, kvízy a hlav...
More

Zahájení školního roku 2019/2020

Žáky a především prvňáčky přivítali 2. září 2019 před školou ředitelka školy Mgr. Simona Poláková a místostarosta města Blanska Mgr. Ivo Polák. Popřáli dětem, pedagogům i provozním zaměstnancům pohodový a hlavně úspěšný nový školní rok.
More

Organizace školního roku 2019/2020 + akce školy

Zahájení školního roku 2019/2020 2. 9. 2019 Třídní schůzky 1. a 6. ročník 16. 9. 2019, 15.30 h - 16.30 h Pedagogická rada 16. 9. 2019,14.00 h Adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku 19. – 20. 9. 2019 Podzimní prázdniny 29. 10. - 30. 10. 2019 Třídní schůzky 11. 11. 2019 15.30 h - 16.30 h Pedagogická rada 18. 11. 2019, 14.00 h Vánoční prázdniny 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 Zahájení výuky po prázdniná...
More