Zápis ukrajinských dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2022/23

erb
Na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (Lex Ukrajina) stanovuji termín zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro děti – cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana, na středu 01. 06. 2022 od 14 do 15.30 hodin ve třídě I.B v přízemí budovy. (Pokračování textu…)
Více

Prázdninový týden ve školní družině

erb
ŠD nabízí pro děti z 1. – 4. ročníku, které navštěvují v letošním školním roce školní družinu, možnost strávit poslední srpnové prázdninové dny (25., 26., 29., 30., 31. srpna) v době od 8 do 15 hodin v družině, na hřišti, v přírodě nebo celodenním výletě s našimi vychovatelkami. Poplatek je stanoven na 200,- Kč na den včetně oběda,  který je zajištěn ve školní jídelně (platí se plná cena). Závazné přihlášky (možnost se přihlásit i na jednotlivé dny) s&...
Více

Úspěchy okresního kola Matematické olympiády

Úspěchy okresního kola Matematické olympiády
V úterý 12. 4. 2022 se uskutečnilo okresní kolo Matematické olympiády, kde naši školu zastupovali Alena Sabolová ze VII. A a Filip Šmerda z VIII. C. Oba dva dosáhli vynikajících výsledků. Filip Šmerda v kategorii osmých ročníků obsadil 1. místo a Alena Sabolová se v kategorii sedmých ročníků umístila na 3. místě. Těchto skvělých výsledků dosáhli v silné konkurenci nejen žáků základních škol, ale i žáků navštěvujících víceletá gymnázia. Oběma úspěšným řešitelům gratulujeme, děkujeme za vzornou r...
Více

Okresní soutěž v přehazované dívek

Okresní soutěž v přehazované dívek
Ve středu 4. května a ve čtvrtek 5. května jsme se po dlouhé pauze zúčastnili tradičního klání okresních základních škol v přehazované. Pořádající základní škola Boskovice, Sušilova připravila dobře zorganizovaný turnaj, do kterého se v mladších žákyních přihlásilo 10 družstev a ve starších 11. Oba dva dny jsme si sportovně užili a dosáhli jsme i výborných výsledků. Starší žákyně skončily ve své skupině na 4. místě, mladší žákyně prošly turnajem bez prohry a umístily se celkově na 1. ...
Více

Jaro s překladem

Jaro s překladem
Během jarních měsíců jsme pro žáky 7. – 9. tříd přichystali sérii přednášek týkajících se tlumočení a překladu. Jelikož je to období, kdy osmáci přemýšlejí, na kterou školu se budou příští rok hlásit, a deváťáci už skládají přijímací zkoušky, chtěli jsme jim představit další možnosti povolání. První přednáška se týkala tlumočnictví. Žáci se seznámili se základními pravidly a typy tlumočení, s pomůckami tlumočníka a sami si i na vlastní kůži vyzkoušeli, jak krásné, ale náročné povolání to j...
Více

Pat a Mat

Pat a Mat
Žáci 2. A a 3. A zhlédli v úterý 23. 5. 2022 v Divadle Bolka Polívky v Brně divadelní představení Pat a Mat. A jak všichni víte, není to s kutilstvím těchto chlapíků vůbec snadné. Tentokrát se pustili do opravy podlahy, sedaček pro diváky a snažili se zavěsit oponu, která měla kouzelnou moc. Nouze o zábavu, smích s nimi nikdy není a na konci vždy vše dobře dopadne👍.
Více

Exkurze do Brna

Exkurze do Brna
Ve středu 11. 5. 2022 se žáci devátého ročníku naší školy vypravili na exkurzi do Divadla Bolka Polívky v Brně. Jejich cílem bylo zúčastnit se preventivní akce na téma Šikana, kyberšikana a některé další patologické jevy ohrožující školní mládež a mladistvé. Přednášející pplk. JUDr. Jaromír Badin, MBA žáky zaujal mnoha příklady ze své praxe policisty, uslyšeli, kde hledat radu a pomoc v případech ohrožení sebe nebo spolužáků a dověděli se několik základních pravidel, jak se před kyber...
Více

Cesta ve tmě

Cesta ve tmě
V pátek 13. května jsme vyrazili na tradiční soutěž vodicích psů Cesta ve tmě. Prohlédli jsme si krásných osmnáct psů, kteří věrně provází svoje majitele a jsou vlastně jejich očima. Viděli jsme, jaké „Člověče, nezlob se“ hrají nevidomí, prohlédli jsme si knihu, jejíž písmo je nám neznámé. A pak jsme si mohli zkusit, jaké to je, když člověk nevidí. S bílou holí a zakrytýma očima jsme si prošli kousek cesty. Bylo to náročné a po malé procházce v úplné tmě jsme zjistili, jak je taková chůze těžká...
Více

Hodina moderní chemie

Hodina moderní chemie
Ve středu 27. dubna prožili žáci osmého a devátého ročníku Hodinu moderní chemie. Na Erbenku přijeli studenti z VŠCHT Praha, aby našim žákům objasnili a především ukázali praktické využití chemie. Hodina byla velmi interaktivní. Naši žáci viděli a mnozí si i vyzkoušeli spoustu zajímavých pokusů. Sladkou tečkou byla zmrzlina vychlazená kapalným dusíkem.
Více

Z bláta do pouště

Z bláta do pouště
V úterý 10. května se žáci 9.A zúčastnili badatelského programu na Rychtě v Krásensku. Věnovali se problematice sucha v souvislosti s hospodařením v krajině. V terénu kolem Rychty hledali odpovědi na otázky, co nejvíc ovlivňuje úbytek vody: Zvětšování obcí? Mokřady? Zemědělská půda a meliorace? Odvádění vody z krajiny? Kromě bádání každá skupina připravila a předvedla pokus simulující danou problematiku, na němž nám svoje výsledky bádání vysvětlila. Všichni pak společně navrhli možná řešení ved...
Více

DEN EVROPY NA ERBENCE

DEN EVROPY
Den Evropy připadá na 9. května, je každoroční oslavou míru a jednoty v Evropské unii. V hodinách cizích jazyků si učitelé a učitelky připravili pestrou škálu aktivit, při kterých si žáci a žákyně  hravou formou obohatili vědomosti o Evropské unii a členských státech. V rámci tohoto projektu si mohli vyzkoušet uvařit a upéct typická jídla daných států, zazpívali si hymnu Evropské unie, v učebně v přírodě se věnovali četbě a poslechu zahraničních klasiků i současníků. Zpestřením byla uká...
Více

Páťáci a pokusy v chemii

pokusy
Páťáci a pokusy v chemii Pro nás, páťáky, začal první květnový týden tajemně. Pozvali nás deváťáci a paní učitelka Petra Popelková na pokusy do chemické učebny. Skupiny starších spolužáků nám předvedly zajímavé pokusy. Největším zážitkem pro nás bylo, že jsme si mohli pokusy i sami vyzkoušet. Teď už víme, že chemie je opravdu zajímavá věda. žáci V.A, V.B a V.C
Více

Zpíváme, hrajeme a bavíme se

Zpíváme
V květnu proběhla tradiční hudební přehlídka žáků prvního stupně. I letos se sešla spousta vynikajících zpěváků a zpěvaček. Zazněly písně od známých skupin a zpěváků, písničky z pohádek nebo písničky lidové. Žáci zahráli na ukulele, kytaru, akordeon, flétnu a klavír. Na závěr jsme si všichni společně zazpívali Rodné údolí a už teď se těšíme na další setkání.
Více

Rodičům budoucích prvňáčků

erb
Vážení rodiče, oznámení rozhodnutí o přijetí dětí do 1. ročníku základního vzdělávání najdete na úřední desce na stránkách školy a ve vitríně u hlavního vchodu školy. Velmi si vážíme Vaší důvěry a těšíme se na naše budoucí prvňáčky a na spolupráci s Vámi.
Více

Život v korunách stromů

Život v korunách stromů
V úterý 26. dubna se žáci 7.B zúčastnili badatelského programu na Rychtě v Krásensku. Formou praktických a výzkumných úkolů pozorovali stromy jako ekosystémy, poznali jejich význam a zjistili, jak je život v korunách stromů propojen se životem v půdě. Závěrečná simulační hra byla tou pravou třešničkou na stromě. Žáci si užili role občanů malé vesnice. Společně diskutovali a závěrem hlasovali o pokácení či zachování starobylých stromů rostoucích u kostela. ...
Více

Džungle pod nohama

Džungle pod nohama
V úterý 26. dubna se žáci 7.C zúčastnili přírodopisného programu na Rychtě v Krásensku. Jejich úkolem bylo zjistit, kolik druhů bezobratlých živočichů žije v zadaném biotopu, a to nejen v džungli pod nohama, ale i na stromech, keřích, ve vzduchu a ve vodě. K odlovu a určení hmyzu sedmáci používali nejrůznější pomůcky, ke kterým se ve škole běžně nedostanou. Na závěr celého programu žáci porovnali, který biotop je druhově nejbohatší a který živočich je nejvíce zaujal. Všichni sedmáci odešli plní...
Více

Svět nerostů

Svět nerostů
Ve středu 20. dubna navštívili žáci 9.B expozici Svět nerostů Moravského zemského muzea v Brně. Nejprve si vyslechli přednášku o vlastnostech minerálů a hornin, jejich vzniku, vzhledu a využití. Poté si všechny vystavené nerosty mohli znovu prohlédnout. Součástí exkurze bylo vypracování pracovních listů, odpovědi na otázky žáci hledali přímo v expozici. Druhou část exkurze tvořila návštěva Mendeliana, kde si deváťáci nejprve připomněli význam J.G.Mendela a jeho objevů v g...
Více

Šesťáci v Zooparku Vyškov

Šesťáci v Zooparku Vyškov
Slunečnou středu 13. dubna strávili žáci tříd 6. B a 6. C na přírodopisné exkurzi v Zooparku Vyškov. V programu zaměřeném na ptáky se dozvěděli řadu zajímavých informací, určovali druhy opeřenců na základě zpěvu nebo je poznávali podle vajíček. Součástí exkurze byla také prohlídka parku, ve kterém se to v jarním období jen hemžilo mláďaty. Děti si také vyzkoušely krmení pštrosů či lam a naučily se, jak v terénu pozorovat ptáky dalekohledem. Barbora Šmerdová ...
Více

Úklid Moravského krasu

Úklid Moravského krasu
V sobotu 9. dubna jsme se po dvouleté covidové pauze s žáky naší školy při příležitosti blížícího se Dne Země opět vypravili uklidit Moravský kras. Počasí nám sice příliš nepřálo, ale i přesto jsme nasbírali několik pytlů odpadků a nám svěřený úsek tak učinili zase čistším a příjemnějším pro život i procházku 😊. Za odměnu jsme navštívili jeskyni Balcarku, pobyli v Domě přírody a svezli se na lodičkách v Punkevních jeskyních. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další ...
Více