Informace k obnovení výuky pro 6., 7. a 8. roč. od 30. 11. 2020

Vážení rodiče, od 30. 11. se obnovuje střídavá výuka pro žáky 6., 7. a 8.  ročníků. Výuka bude probíhat podle platného rozvrhu, pouze drobné změny se budou týkat výuky pracovních činností v 6. a 7. ročníku (žáci budou mít při prezenční výuce 1 hodinu PČ týdně – viz rozvrh jednotlivých tříd v eŽK). Kolektivy tříd zůstávají zachovány. Pokud byli žáci přihlášeni ke stravování před uzavřením škol, není nutné se znovu přihlašovat, obědy budou žákům při prezenční výuce poskytovány a...
Více

Informace k obnovení výuky pro 3., 4., 5. a 9. roč. od 30. 11. 2020

Vážení rodiče, od 30. 11. se obnovuje prezenční výuka pro žáky 3., 4., 5. a 9. ročníků. Výuka bude probíhat podle platného rozvrhu. Kolektivy tříd zůstávají zachovány. Školní jídelna i školní družina (ranní i odpolední) budou v běžném provozu. Pokud byli žáci přihlášeni ke stravování před uzavřením škol, není nutné se znovu přihlašovat, obědy budou těmto žákům poskytovány automaticky. (Pokračování textu…)
Více