Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021 se uskuteční v úterý dne 7. dubna 2020 od 14.00 do 17.00 hodin ve třídách I.A a I.B v přízemí budovy. Náhradní termín je ve středu dne 8. dubna 2020 od 14.00 do 16.00 hodin. K zápisu k povinné školní docházce je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. srpna 2020 šestého roku věku. Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany ČR a na občany jiného členského státu Evropsk...
More

První návštěva knihovny

knihovna
Před několika dny jsme navštívili Městskou knihovnu Blansko. Povídali jsme si s paní knihovnicí o knihovně, co v ní najdeme a jak se v ní chovat. Dozvěděli jsme se, jak se zaregistrovat a naučili jsme se orientovat mezi poličkami plnými knih. Zjistili jsme, že v knihovně se dá s knihou nebo časopisem příjemně relaxovat a dokonce si plnit i domácí úkoly. Paní knihovnice nám přečetla pohádku o Špačkovi Kamilovi, který měl ze všeho nejraději knížky. Poté jsme si kn...
More

Anketa pro rodiče

Vážení rodiče, chtěli bychom Vás požádat o vyplnění dotazníku, jehož prostřednictvím bychom rádi poznali Vaše názory na některé oblasti práce školy. Dotazník najdete v elektronické žákovské knížce v rubrice Ankety. Výsledky nám pomohou při dalším rozvoji školy, budeme rovněž rádi za Vaše náměty ke zkvalitnění činnosti školy. Prosíme o vyplnění ankety do 30. ledna 2020. Podrobnější informace najdete v úvodním textu ankety.Děkujeme Vám za spolupráci.
More

Vánoční laťka ve znamení výborných výkonů

Školní přebor ZŠ Blansko, Erbenova ve skoku vysokém byl opět krásnou tečkou za sportovním rokem. Diváci v tělocvičně školy byli svědky dramatických soubojů. V tradiční anketě - Sportovec roku byli také odměněni ti nejlepší z řad reprezentantů školy. Vánoční laťky se zúčastnilo 33 dívek a chlapců. Nejdříve byli diváci svědky soutěže kategorie mladších děvčat a chlapců žáků 6. - 7. tříd. Ta neměla výrazné favority. Vyrovnanému poli závodníků nakonec "odskočila" Sára RUDOLFOVÁ výkonem 123 cm a...
More