Informace pro učitele

G Suite – návody pro učitele

Výukové materiály

Odkazy pro výuku informatiky

Scratch

https://scratch.mit.edu/

Materiály k výuce – 5. ročník

https://imysleni.cz/ucebnice/zaklady-programovani-ve-scratchi-pro-5-rocnik-zakladni-skoly

Materiály k výuce – 2. stupeň  – 7. a 8. ročník

https://imysleni.cz/ucebnice/programovani-ve-scratchi-pro-2-stupen-zakladni-skoly

Materiály k výuce – 2. stupeň – pokročilí – 9. ročník

https://imysleni.cz/ucebnice/programovani-ve-scratchi-ii-projekty-pro-2-stupen-zakladni-skoly

Odkazy pro interaktivní výuku

Školské a profesní organizace