Žákovská knížka

Elektronická žákovská knížka (Bakaláři)

URL: https://erbenova.bakalari.cz/

Přihlašovací údaje

  • Existují dvoje přihlašovací údaje ke každému žákovi. Jedny údaje jsou pro rodiče a druhé pro žáky.
  • Jakými údaji jste se přihlásili, vidíte vpravo nahoře, kde je jméno žáka a pod tím je napsáno buď žák nebo rodič.
  • Když se přihlásí svými údaji rodič, tak v modulu KOMENS má možnost přijímat a odesílat zprávy třídnímu učiteli, učitelům, kteří vyučují jeho dítě a ředitelství školy. Jiným učitelům, rodičům nebo žákům odesílat zprávy nemůže.
  • Žák může v modulu KOMENS přijímat a odesílat zprávy učitelům, kteří ho učí.

Hesla

V případě absence přihlašovacích údajů nebo zapomenutého hesla se mohou rodiče e-mailem obrátit na své třídní učitele, kteří jim vygenerují a zašlou nové. Vygenerované heslo si poté rodiče mohou sami změnit v MENU – Nástroje – Změna hesla. Login v přihlašovacích údajích měnit nelze.

Propojení účtů

Pokud máte ve škole více dětí, můžete si jejich účty propojit. Stačí se přihlásit do jednoho z účtů a v menu Nástroje vybrat Propojení účtů.

Modul Dokumenty

V modulu Dokumenty jsou k dispozici veřejné výukové materiály sdílené učiteli žákům.

Jak nahrát soubor jako přílohu ke zprávě

V nové zprávě je na horní liště tlačítko Přílohy. Po kliknutí se objeví dialog pro nahrání přílohy.

Maximální velikost souboru je 10 MB, větší soubory budou ignorovány. Nelze posílat spustitelné soubory ani archivy (exe, zip, rar apod.). Posílejte soubory s uvážením. Soubory a jejich obsah nelze brát jako soukromé. Osoby ředitelství mají právo kontroly těchto souborů.

Soubory můžete vybrat pomocí dialogového okna nebo přetáhnout z prohlížeče přímo do vstupního pole. Soubory se začnou ihned nahrávat na server. Po úspěšném dokončení všech nahrávání klikněte na tlačítko “Přiložit” a soubory se vloží do zprávy. V průběhu procesu můžete kdykoliv mazat jednotlivé soubory nebo všechny najednou (včetně již nahraných).


KOMENS – modul Internetové žákovské knížky

Komunikační systém Komens je součástí webové aplikace Žákovská knížka a slouží k zasílání zpráv mezi učiteli a rodiči. Na rozdíl od e-mailové komunikace zaručuje Komens bezpečné doručení zpráv a snadnou kontrolu přečtení zpráv.

U zpráv je možné si vyžádat potvrzení o přečtení, takže učitel je informován o tom, který z rodičů si zprávu již přečetl.

Zde potvrďte přečtení zprávy

KOMENS lze najít po přihlášení do Internetové žákovské knížky v levém menu.

Zasílat je možné dva typy zpráv: obecná zpráva a zpráva typu omluvenka. Upozorňujeme však rodiče, že elektronická omluvenka nenahrazuje omluvenku v žákovské knížce, která musí být i nadále podepsána zákonným zástupcem v tištěné žákovské knížce.