Žákovská knížka

Elektronická žákovská knížka URL: https://erbenova.bakalari.cz/

Novinky v internetové ŽK

Omluvenky

Od školního roku 2023/2024 v tištěné žákovské knížce již omluvenky nejsou.
Od tohoto školního roku je nutné vše omluvit elektronicky.
Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka – osobně, písemně nebo telefonicky. Po návratu žáka do školy zákonný zástupce omluví žáka prostřednictvím rodičovského účtu školního informačního systému Bakaláři bez zbytečného odkladu nejpozději do 3 dnů po návratu do školy. Zákonný zástupce zodpovídá za to, že k rodičovskému účtu nemá přístup žák.

Netýká se situace, kdy chcete, aby dítě odešlo samo ze školy v průběhu výuky. V tomto případě je nutné písemné sdělení s podpisem o tom, že žák může odejít sám ze školy. Vzorový text najdete v tištěné ŽK.

Průběžná docházka

V Bakalářích se rodičům zpřístupnil nový modul Průběžná docházka. V něm uvidíte všechny již aktuálně zapsané absence vašeho dítěte včetně případného pozdního příchodu do školy. Absence je možné z tohoto přehledu přímo omlouvat prostřednictvím omluvenky v modulu Komens.

Hodnocení

Hodnocení práce žáka případně jeho přestupky ve škole proti školnímu řádu (pochvaly nebo poznámky) budou nově učitelé zapisovat v elektronické podobě do internetové ŽK. Hodnocení vám přijde ve formě zprávy v Komens.

Zapomenuté heslo

Na přihlašovací stránce je nově možnost „Zapomenuté heslo“ V případě absence přihlašovacích údajů nebo zapomenutého hesla je možné využít nový odkaz Zapomenuté heslo na přihlašovací stránce. Podmínkou je, že škola eviduje aktuální e-mail rodiče. Ten zadáte do formuláře a na e-mail přijde odkaz pro obnovení.

Přihlašovací údaje pro oba zákonné zástupce

Další novinkou, kterou Bakaláři přinášejí je to, že při obnově hesla nebo zcela novým žákům jsou automaticky generovány přihlašovací údaje pro každého zákonného zástupce zvlášť. Tedy jedny pro matku, druhé pro otce a třetí pro žáka. Důležité je, aby škola ve své databázi disponovala e-mailem rodičů pro případ zapomenutého hesla.

Důležité! Kontrolujte, jakými údaji se přihlašujete do Bakalářů. Zprávy v Komens chodí rodičům, omluvenky posílají a absence omlouvají přes internet pouze rodiče! Zákonný zástupce zodpovídá za to, že k rodičovskému účtu nemá přístup žák!

Přihlašovací údaje

  • Existují dvoje přihlašovací údaje ke každému žákovi. Jedny údaje jsou pro rodiče a druhé pro žáky.
  • Novinka: Novým žákům a při obnově hesla jsou automaticky generovány údaje pro každého zákonného zástupce zvášť. Tedy jedny pro matku, druhé pro otce a třetí pro žáka.
  • Jakými údaji jste se přihlásili, vidíte vpravo nahoře, kde je jméno žáka a pod tím je napsáno buď žák nebo rodič.
  • Když se přihlásí svými údaji rodič, tak v modulu KOMENS má možnost přijímat a odesílat zprávy třídnímu učiteli, učitelům, kteří vyučují jeho dítě a ředitelství školy. Jiným učitelům, rodičům nebo žákům odesílat zprávy nemůže.
  • Žák může v modulu KOMENS přijímat a odesílat zprávy učitelům, kteří ho učí.
  • Nově jsou novým uživatelům a při zapomenutí hesla generována hesla zvlášť pro otce a jiné pro matku
  • V případě absence přihlašovacích údajů nebo zapomenutého hesla je možné využít nově zprovozněnou funkci Zapomenuté heslo na přihlašovací stránce. Podmínkou je, že škola eviduje aktuální e-mail rodiče. Ten se také automaticky použije při obnově hesla pomocí e-mailu.
  • Heslo si rodiče mohou běžně měnit v MENU – Nástroje – Změna hesla.
  • Login v přihlašovacích údajích měnit nelze.

Propojení účtů

Pokud máte ve škole více dětí, můžete si jejich účty propojit. Stačí se přihlásit do jednoho z účtů a v menu Nástroje vybrat Propojení účtů.

Jak nahrát soubor jako přílohu ke zprávě

V nové zprávě je na horní liště tlačítko Přílohy. Po kliknutí se objeví dialog pro nahrání přílohy.

Maximální velikost souboru je 10 MB, větší soubory budou ignorovány. Nelze posílat spustitelné soubory ani archivy (exe, zip, rar apod.). Posílejte soubory s uvážením. Soubory a jejich obsah nelze brát jako soukromé. Osoby ředitelství mají právo kontroly těchto souborů.

Soubory můžete vybrat pomocí dialogového okna nebo přetáhnout z prohlížeče přímo do vstupního pole. Soubory se začnou ihned nahrávat na server. Po úspěšném dokončení všech nahrávání klikněte na tlačítko “Přiložit” a soubory se vloží do zprávy. V průběhu procesu můžete kdykoliv mazat jednotlivé soubory nebo všechny najednou (včetně již nahraných).


KOMENS – modul Internetové žákovské knížky

Komunikační systém Komens je součástí webové aplikace Žákovská knížka a slouží k zasílání zpráv mezi učiteli a rodiči. Na rozdíl od e-mailové komunikace zaručuje Komens bezpečné doručení zpráv a snadnou kontrolu přečtení zpráv.

U zpráv je možné si vyžádat potvrzení o přečtení, takže učitel je informován o tom, který z rodičů si zprávu již přečetl.

Zde potvrďte přečtení zprávy

KOMENS lze najít po přihlášení do Internetové žákovské knížky v levém menu.

Zasílat je možné dva typy zpráv: obecná zpráva a zpráva typu omluvenka.

Nově je také v menu k dispozici přehled o docházce, ze kterého je možné přejít přímo do modulu omlouvání absencí žáka.

Zákonný zástupce zodpovídá za to, že k rodičovskému účtu nemá přístup žák.