Žákovská knížka

Elektronická žákovská knížka

KOMENS – informace pro rodiče

Komunikační systém Komens je součástí webové aplikace Žákovská knížka a slouží k zasílání zpráv mezi učiteli a rodiči. Na rozdíl od e-mailové komunikace zaručuje Komens bezpečné doručení zpráv a snadnou kontrolu přečtení zpráv.

E-mailová komunikace je zatížena nevyžádanou poštou, viry, apod. což se zpráv v komunikačním systému netýká.

Odesílatelem zpráv mohou být učitelé i rodiče případně ředitelství školy.

Adresátem zprávy může být jednotlivec (konkrétní rodič či učitel), nebo skupina uživatelů. Pokud jsou adresátem rodiče, je možno napsat zprávu všem, skupině dle třídy, úvazku či volně definované skupině.

U zpráv je možné si vyžádat potvrzení o přečtení, takže učitel je informován o tom, který z rodičů si zprávu již přečetl.

KOMENS lze najít po přihlášení do Internetové žákovské knížky v levém menu.

 

 

 

Žákovská knížka – návod