Žákovská knížka

Upozornění:

Elektronická žákovská knížka je mimo provoz.

Elektronická žákovská knížka

KOMENS – modul Internetové žákovské knížky

Žádáme rodiče, aby ke kontaktu se školou používali místo internetové elektronické pošty
(e-mailu) školní komunikační systém KOMENS.

Komunikační systém Komens je součástí webové aplikace Žákovská knížka a slouží
k zasílání zpráv mezi učiteli a rodiči. Na rozdíl od e-mailové komunikace zaručuje Komens bezpečné doručení zpráv a snadnou kontrolu přečtení zpráv
.

E-mailová komunikace je zatížena nevyžádanou poštou, viry, apod. což se zpráv v komunikačním systému netýká.

Odesílatelem zpráv mohou být učitelé i rodiče, případně ředitelství školy.

Adresátem zprávy může být konkrétní rodič či učitel. Pokud jsou adresátem rodiče, může třídní učitel napsat zprávu všem rodičům žáků jeho třídy najednou nebo jen skupině.

U zpráv je možné si vyžádat potvrzení o přečtení, takže učitel je informován o tom, který z rodičů si zprávu již přečetl.

KOMENS lze najít po přihlášení do Internetové žákovské knížky v levém menu.

Zasílat je možné dva typy zpráv: obecná zpráva a zpráva typu omluvenka. Upozorňujeme však rodiče, že elektronická omluvenka nenahrazuje omluvenku v žákovské knížce, která musí být i nadále podepsána zákonným zástupcem v tištěné žákovské knížce.

Hesla

Zapomenuté heslo může na požádání vygenerovat třídní učitel. Vygenerované heslo si rodiče mohou sami změnit v MENU – Nástroje – Změna hesla.

Žákovská knížka – návod