Školní družina

Provoz školní družiny je od pondělí do pátku od 6.00 do 7.40 hodin a od 11.35 do 16.30 hodin.

Školní družina má pět oddělení s celkovou kapacitou 150 dětí.
Navštěvují ji žáci z I. stupně ZŠ. Do oddělení nejsou děti rozděleny podle věku, jsou smíšená.
Činnost v ŠD je zaměřena především na tvořivé, odpočinkové, relaxační a pohybové aktivity.
Snahou je vytvořit dětem klidné a inspirující prostředí, kde mohou uplatnit své schopnosti
a dovednosti, důraz je kladen na vzájemnou pomoc, slušné jednání a ohleduplnost.
Dětem je poskytován dostatek příležitostí k aktivnímu trávení volného času,
k realizaci jejich zájmů i pohybové relaxaci.

Školní družina využívá své vlastní prostory i prostory tříd vybavené odpovídajícím nábytkem, koberci, počítači s možností připojení na internet, televizí s videorekordérem, rádii, stolními hrami a stavebnicemi, dětskými knihami, molitanovými kostkami, sportovním náčiním, výtvarnými potřebami…

V rámci možností využíváme školního hřiště, školní relaxační plochy, tělocvičny, dopravního hřiště a zimního stadionu.

I. oddělení – Šárka Hasová
II. oddělení – Dana Kolářová (vedoucí vychovatelka)
III. oddělení – Pavlína Štouračová
IV. oddělení – Lenka Centková
V. oddělení – Kateřina Trtílková

Všechny vychovatelky mají požadované pedagogické vzdělání.

Zájmové vzdělávání v ŠD pro žáky přihlášené k pravidelné docházce je poskytováno za úplatu.

Kontakt:
telefon: 516 411 629

e-mail kolarova@erbenova.cz

Fotogalerie – školní družina