Fotoohlédnutí za měsícem březnem

V měsíci březnu patřila ZŠ Erbenova nejen svým žákům a zaměstnancům, ale uskutečnila se
zde i řada akcí určených veřejnosti. Vše zahájil v pátek 1. března 22. reprezentační ples školy,
který okrášlilo vystoupení tanečnic flamenca a hned na úvod také polonéza žáků 9. ročníku.

6. března následoval den otevřených dveří a 12. a 14. března tzv. kavárničky, tedy setkání
vyučujících prvního stupně s rodiči, kde bylo mimo jiné možno seznámit se s Hejného
metodou výuky matematiky nebo s písmem Comenia Script. 19. března zahájily svou činnost
edukačně stimulační skupiny určené budoucím prvňáčkům. 21. března se pak uskutečnila
akce s názvem Digi odpoledne na Erbence, která představila širokou paletu využití digitálních
technologií ve výuce na naší škole.
Dění na Erbence se však v březnu neomezilo jen na výše uvedené akce. Kromě nich se
například ve školní družině konala z pátku 22. na sobotu 23. března dobrodružná Noc
s Andersenem. Zpestření výuky čekalo žáky 2. ročníku: v jedné ze tříd šlo o netypické
vyučování prvouky zaměřené na ochranu zdraví, ve druhé o velikonoční pečení. Třídy 6.
ročníku zhlédly v Divadle Polárka představení Babička: Není více dobré stařenky? a poté si
prohlédly historické centrum Brna. Žáky 8. a 9. ročníku navštívili studenti Vysoké školy
chemicko-technologické Praha se svým programem Moderní hodina chemie. Aktivní byli také
naši sportovci, ti reprezentovali školu např. na Kunštátské laťce.
A co rozhodně nelze při ohlédnutí za březnem na ZŠ Erbenova opominout, je umístění našich
žáků 4. ročníku na předních příčkách v mezinárodním testování matematické a přírodovědné
gramotnosti TIMSS a dále 2. místo Mattea Chajdy, žáka pátého ročníku, v okresním kole
matematické olympiády. Gratulujeme!

Ples Futurum

Exkurze Brno, 6. třídy

Moderní chemie

Digiodpoledne

Noc s Andersenem

Přehazovaná dívky a Kunštátská laťka

Velikonoce