Školní jídelna

Jídelníček – odhlašování obědů

Odhlášení obědů se provádí prostřednictvím objednávkového terminálu umístěného ve školní jídelně nebo prostřednictvím internetu.

Vnitřní řád školní jídelny

Přihláška ke stravování – formát pdf

Cena stravného:

věk dítěte platba strávníka
7 – 10 let 22,- Kč
11 – 14 let 24,- Kč
15 a více let 26,- Kč

Pokud se k odběru obědu č. 1 nebo č. 2 přihlásí méně než 30 strávníků, oběd se nevaří. Informace o této skutečnosti
bude zveřejněna na webových stránkách.

Informace o označování alergenů ve školní jídelně

Seznam alergenů