Školní jídelna

Jídelníček – přihlášení a odhlášení obědů

Odhlášení obědů se provádí prostřednictvím objednávkového terminálu umístěného ve školní jídelně nebo prostřednictvím internetu.

Vnitřní řád školní jídelny

Přihláška ke stravování – formát pdf

Ceny stravného (od 1. 12. 2022):

věk dítěte platba strávníka
6 – 10 let 28,- Kč
11 – 14 let 30,- Kč
15 a více let 32,- Kč

Děti jsou zařazeny do kategorie podle věku, který dosáhnou v aktuálním školním roce  (od 1. 9. do 31. 8.).

Pokud se k odběru obědu č. 1 nebo č. 2 přihlásí méně než 30 strávníků, oběd se nevaří. Informace o této skutečnosti bude zveřejněna na webových stránkách.

Informace o označování alergenů ve školní jídelně

Seznam alergenů