Školní jídelna

Jídelníček – přihlášení a odhlášení obědů

Odhlášení obědů se provádí prostřednictvím objednávkového terminálu umístěného ve školní jídelně nebo prostřednictvím internetu.

Vnitřní řád školní jídelny

Přihláška ke stravování – formát pdf

Upozornění
Vzhledem ke stále rostoucím cenám surovin jsme nuceni zvýšit od 1. 12. 2022 cenu oběda o 2,- Kč
Členění strávníků podle kategorie  :
děti od 6 – 10 let   28,- Kč
děti od 11 – 14 let  30,- Kč
děti 15 a více let   32,- Kč
Děti jsou zařazeny do kategorie podle věku, který dosáhnou v aktuálním školním roce                         (od 1. 9. do 31. 8.).

Cena stravného (od 1. 12. 2022):

věk dítěte platba strávníka
6 – 10 let 28,- Kč
11 – 14 let 30,- Kč
15 a více let 32,- Kč

Pokud se k odběru obědu č. 1 nebo č. 2 přihlásí méně než 30 strávníků, oběd se nevaří. Informace o této skutečnosti bude zveřejněna na webových stránkách.

Informace o označování alergenů ve školní jídelně

Seznam alergenů