Informace pro 9. ročník

Vážení rodiče, informujeme vás, že pro žáky 9. roč. jsou umožněny individuální konzultace z českého jazyka a matematiky v maximálním počtu 6 osob v jedné skupině. O termínech konzultací jsou žáci informováni na on-line hodinách uvedených předmětů. Povinné testování se těchto konzultací netýká. (Pokračování textu…)
Více

Informace k provozu škol od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, informujeme vás o způsobu návratu dětí do škol od 12. 4. 2021. Informace jsou zpracovány dle pokynů MŠMT. Dodržování hygienických zásad • Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví (respirátor FFP2, KN 95 nebo zdravotnická obličejová maska). • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které ...
Více

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, podle informací MŠMT začne od 12. 4. 2021 rotační forma výuky žáků 1. stupně. Tato forma výuky se bude uskutečňovat následujícím způsobem: jeden týden bude mít výuku celá třída prezenčně (ve škole) a následující týden tato třída zůstává na distanční výuce (doma). U nás ve škole 12. 4. nastoupí do prezenční výuky třídy 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A. Od 19. 4. tyto třídy budou mít distanční výuku a do školy nastoupí třídy 1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 4. C, 5. B. Takto bude v dalších ...
Více