Informace k otevření školy ke konzultacím pro žáky 6., 7., a 8. ročníků

Na základě mimořádného opatření o dalším uvolňování v oblasti školství je umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně základních škol mimo závěrečné ročníky v období od 8. do 26. června 2020 za účelem konání konzultací, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná. Nepůjde o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. Maxi...
Více

Informace k otevření školy pro žáky 1. stupně

Na základě rozhodnutí vlády 30. 4. 2020 o dalším uvolňování vybraných opatření je umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin. Maximální počet žáků ve skupině je 15 za podmínky jeden žák v lavici. Složení skupin se stanoví předem a je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 26. 6. 2020. Skupiny mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. ...
Více

Informace k otevření školy ke konzultacím pro žáky 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Maximální počet žáků ve skupině je 15 za podmínky jeden žák v lavici. Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020. Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na p...
Více

Informace k úplatě za ŠD

Na základě pokynu odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Blansko ředitelka školy rozhodla o úplném prominutí úplaty za vzdělávání ve školní družině za měsíce duben, květen a červen 2020, a to v plné výši. Prominutí úplaty v období duben - červen 2020 se uplatní pouze za ten měsíc, kdy z důvodu mimořádných epidemiologických opatření nebude obnovena činnost školní družiny v běžném režimu dle Vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Úplat...
Více

Rodičům budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole Blansko, Erbenova 13 je oznámeno pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy v sekci Základní dokumenty – Úřední deska a ve vitríně u hlavního vchodu školy. Děkujeme Vám za zájem o naši školu, vážíme si Vaší důvěry a těšíme se na naše prvňáčky a na spolupráci s Vámi. Mgr. Simona Poláková ředitelka školy
Více