O projektu „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“

ovoce do škol
Od září pokračuje naše škola v úspěšném projektu "Ovoce a zelenina do škol" a „Mléko do škol“. Základním cílem celého projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, mléka a mléčných výrobků a vytvořit tak zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Podpora je poskytována na mléko a mléčné výrobky,  čerstvé ovoce a zeleninu,  balené ovocné a zeleninové šťávy, které neobsahují konzervanty ani přidaný cukr, sladidla, ...
Více

Zahájení školního roku 2020/2021

Zahájení nového školního roku pro žáky 2. – 9. ročníků proběhne v úterý 1. září v 8:00 h ve třídách. Žádáme, aby doprovázející osoby z důvodu zvýšených hygienických opatření nevstupovaly do budovy. Pro žáky 1. tříd se zahájení uskuteční 1. září v 8:15 h před budovou školy. Další program proběhne ve třídách. Do třídy mohou každé dítě doprovodit nejvýše dvě osoby. Děkujeme za pochopení. Předpokládané ukončení programu prvního školního dne bude asi v 9:30 h. Školní jídelna a školní dru...
Více

Informace o provozu školy ve školním roce 2020/2021

Hygienická a protiepidemiologická opatření - zákaz vstupu do školy osobám s příznaky infekčního onemocnění - používání dezinfekčních prostředků při čištění rukou (stojany s dezinfekcí u vchodu, WC, tělocvičny, jídelny, antivirucidní přípravky na ruce, antibakteriální mýdla v učebnách, jednorázové ručníky) - zvýšená frekvence a pravidelné čištění povrchů s vysokou zátěží kontaktu, časté větrání - omezení pohybu cizích osob ve škole (doprovod do šaten je umožněn po...
Více