Den otevřených dveří

S velkým zájmem veřejnosti se setkal Den otevřených dveří ve středu 13. března 2019. Návštěvníci si mohli prohlédnout třídy vybavené moderní technikou, školní družinu, nové šatny i multimediální učebnu, podívat se na práci s interaktivními tabulemi ve vyučovacích hodinách a seznámit se s dalšími aktivitami školy. Kromě rodičů našich žáků  i budoucích prvňáčků  jsme uvítali také rodiče se žáky navštěvujícími okolní malotřídní školy, kteří se zajímali o naši vzdělávací na...
More

Recitační přehlídka

Každý rok vítají jaro malí recitátoři v Městské knihovně Blansko. I letos se žáci naší školy zúčastnili recitační přehlídky, která proběhla 5. března. Svými básničkami zpříjemnili všem přítomným úterní odpoledne. Odměnou jim byl veliký potlesk, diplom a malý dárek. Poděkování patří především dětem, ale také paní učitelkám, které děti připravily.
More