Exkurze Brno

Exkurze Brno
Žáci a žákyně devátého ročníku navštívili v pondělí 27.2. Brno, kde se zúčastnili zajímavé preventivní přednášky. Zabývala se láskou a výběrem partnera, problematikou a riziky aktivního sexuálního života. Zvláštní pozornost byla věnována tématům sexuálně přenosných chorob a nechtěným těhotenstvím.Ve druhé části exkurze jsme navštívili Botanickou zahradu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Ve sklenících jsme si prohlédli sbírku tropických a subtropických rostlin. Průvodkyně nám vysvětl...
Více

Den otevřených dveří

Ve středu 1. března 2023 od 8 do 15 h pořádáme Den otevřených dveří. V jeho průběhu můžete navštívit vyučovací hodiny, prohlédnout si vybavení tříd včetně nově rekonstruovaných učeben a školní družinu, (Pokračování textu…)
Více