Adaptační pobyt 6. tříd

Tak jako v předchozích letech, i letos se žáci 6. tříd vydali na adaptační pobyt do kempu Olšovec v Jedovnicích. Tento rok bylo pro žáky nachystáno menší překvapení, a to v podobě nově zakoupeného přístroje na výrobu odznáčků, „plackovače“. (Pokračování textu…)
More

Prvňáčci

Před několika dny nastal podzim a my máme první měsíc za sebou. Uteklo to jako voda a z nás se stali opravdoví školáci. (Pokračování textu…)
More

TISKOVÁ ZPRÁVA – Podpora infrastruktury základních škol

Podpora infrastruktury základních škol - I. etapa ZŠ Erbenova, ZŠ Dvorská, ZŠ Salmova Město Blansko je nyní již úspěšným žadatelem o dotaci z programu Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení výzva č. Infrastruktura základních škol (SVL) - Výzva č. 47. Předmětem dotace je projekt s registračním číslem: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003726 a názvem: „Podpora infrastruktury základních ...
More