Organizace školního roku + akce školy 2020/2021

Zahájení školního roku 2020/20211. 9. 2020 Třídní schůzky 1. a 6. ročník14. 9. 2020, 15:30 h -16:30hAdaptační kurz pro žáky 6. ročníku16. - 17. 9. 2020Pedagogická rada5. 10. 2020, 14:00 hPodzimní prázdniny29. 10. – 30. 10. 2020Třídní schůzky9. 11. 2020, 15.30 h - 16:30 hPedagogická rada16. 11. 2020, 14:00 hVánoční prázdniny23. 12. 2020 – 3. 1. 2021Zahájení výuky po prázdninách4. 1. 2021Konzultace18. 1. 2021, 15:00 - 17:00 h Pedagogická rada25. 1. 2021, 14...
Více

Ukončení školního roku, výdej vysvědčení

Ukončení školního roku s výdejem vysvědčení pro všechny žáky se uskuteční v pátek 26. 6. 2020 v 8.00 hodin ve třídách s třídními učiteli. Předpokládané ukončení v 9.00 – 9.30 hodin. Žáci, kteří se v době od 11. 5. 2020 neúčastnili výuky nebo konzultací ve škole, jsou povinni přinést Čestné prohlášení – viz příloha. Upozornění – vstup do budovy je možný pouze s ochranou úst a nosu. Do školy nemohou vstoupit žáci s příznaky virového onemocnění. Vstup doprovázejícím osobám není povole...
Více

Hodnocení žáků ve druhém pololetí šk. roku 2019/2020

MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku.  Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:  1. podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. bře...
Více