2. B zpátky ve školních lavicích

2. B zpátky ve školních lavicích
Po několika týdnech školy “na dálku” jsme se mohli opět vrátit do naší třídy. První týden máme úspěšně za sebou. Návrat jsme zvládli v pohodě, testování probíhalo bez potíží. Během celého týdne jsme se snažili opět navyknout na nový školní režim. Opakovali jsme a procvičovali probrané učivo. Každý den byl zaměřen na nějaké české pořekadlo, hledali jsme svého hrdinu, zjistili jsme, co nám dala i vzala dnešní doba a oslavili Den Země. Povídali jsme si o knížkách, které čteme, třídili odpad a u...
Více

Rodičům budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole Blansko, Erbenova 13 je oznámeno pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy v sekci Základní dokumenty – Úřední deska a ve vitríně u hlavního vchodu školy. (Pokračování textu…)
Více

I. A zpátky ve škole

I. A zpátky ve škole
Jsme rádi, že jsme zpátky ve škole a hlavně opět spolu ve třídě. Povídali jsme si, jak jsme se měli a jak se nám dařilo. Bavili jsme se o lidech, kteří se starají o nás, o naše bezpečí a zdraví. Vyrobili jsme si papírové hodiny, které nám pomohou naučit se určovat čas. Také jsme se hýbali a trochu i tančili. Shrňme to slovy Roberta Fulghuma: „Trochu se uč a trochu přemýšleja každý den trochu maluj a kreslia zpívej a tancuj a hraj si a pracuj.“
Více

Informace pro 9. ročník

Vážení rodiče, informujeme vás, že pro žáky 9. roč. jsou umožněny individuální konzultace z českého jazyka a matematiky v maximálním počtu 6 osob v jedné skupině. O termínech konzultací jsou žáci informováni na on-line hodinách uvedených předmětů. Povinné testování se těchto konzultací netýká. (Pokračování textu…)
Více