Hodnocení žáků ve druhém pololetí šk. roku 2019/2020

MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku.  Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:  1. podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. bře...
Více

Informace k otevření školy ke konzultacím pro žáky 6., 7., a 8. ročníků

Na základě mimořádného opatření o dalším uvolňování v oblasti školství je umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně základních škol mimo závěrečné ročníky v období od 8. do 26. června 2020 za účelem konání konzultací, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná. Nepůjde o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. Maxi...
Více

Informace k otevření školy pro žáky 1. stupně

Na základě rozhodnutí vlády 30. 4. 2020 o dalším uvolňování vybraných opatření je umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin. Maximální počet žáků ve skupině je 15 za podmínky jeden žák v lavici. Složení skupin se stanoví předem a je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 26. 6. 2020. Skupiny mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. ...
Více