Ples

Ples_2020
V pátek 14. února 2020 se konal již 21. ples naší školy pořádaný společností FUTURUM o.p.s. Ples zahájila paní ředitelka školy Simona Poláková, taneční parket otevřeli žáci 9. ročníku nádhernou polonézou, kterou secvičili pod vedením Aničky Machové. Nechyběla tombola, půlnoční losování o hlavní ceny, vystoupení umělecké skupiny Workout show a skupiny tančící flamenco. Na plese hrála skupina Akcent. Ples se velmi vydařil. To potvrdila i hojná účast tanečníků a tanečnic, kteří vydrželi na p...
Více

Vyhlášení vítězů soutěží

V naší škole se učitelé pravidelně věnují talentovaným žákům. Jednou z forem, jak lze rozvíjet nadání a zájem, je zapojení do nejrůznějších předmětových soutěží. V uplynulém období proběhla školní kola olympiád z češtiny, angličtiny, němčiny, dějepisu a také soutěže matematické a přírodovědné. Žáci, kteří obsadili 1. - 3. místo, byli odměněni diplomy a věcnými cenami. Ti nejlepší reprezentovali naši školu v okresních kolech daných soutěží. Zde na olympiádě českého jazyka na pěkném 4. místě ...
Více

Poděkování

Vážení rodiče, děkujeme Vám za spolupráci při vyplnění dotazníku, kterým jsme chtěli poznat Vaše názory na některé oblasti života školy, a za Vaše náměty ke zkvalitňování naší činnosti. Výsledky ankety nám pomohou při dalším rozvoji školy.                                                                      Mgr. Simona Poláková
Více

Chystáte se k zápisu?

Vážení rodiče, chystáte se se svým dítětem k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání?  Zajímaly by Vás podrobnější informace o průběhu zápisu, o vzdělávacím programu naší školy, provozu školní družiny a školní jídelny? Dovolujeme si Vás pozvat na schůzku, která se uskuteční v pondělí 2. března 2020 v 15.30 hodin v multimediální učebně v přízemí Základní školy Blansko, Erbenova 13. Seznámíme Vás také s učebními materiály pro nejmenší ...
Více

Vyhlášení volných dnů pro žáky

Na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon vyhlašuje ředitelka školy z technických a organizačních důvodů (rekonstrukce elektroinstalace) volné dny pro žáky od 29. 6. 2020 do 30. 6. 2020. Ukončení školního roku a vydání vysvědčení 26. 6. 2020. Školní družina a školní jídelna nebudou v provozu.
Více