Organizační zabezpečení školního roku 2023/2024

Termíny prázdnin, akcí školy, …

Zahájení školního roku 2023/2024
4. 9. 2023
Pedagogická rada18. 9. 2023, 14:00 h
Třídní schůzky 1. a 6. ročník18. 9. 2023, 15:30 – 16:30 h
Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku20. – 21. 9. 2023
Podzimní prázdniny26. 10., 27. 10. 2023
Třídní schůzky6. 11. 2023, 15:30-16:30 h
Pedagogická rada13. 11. 2023, 14:00 h
Vánoční prázdniny23. 12. 2023 – 2. 1. 2024
Zahájení výuky po prázdninách3. 1. 2024
Konzultace15. 1. 2024, 15:00 – 17:00 h
Pedagogická rada22. 1. 2024, 14:00 h
Výdej vysvědčení za 1. pololetí31. 1. 2024
Jednodenní pololetní prázdniny2. 2. 2024
Ples Futurum o.p.s.1. 3. 2024
Lyžařský kurz1. termín 15. – 19. 1. 2024
Jarní prázdniny5. 2. – 11. 2. 2024
Den otevřených dveří6. 3. 2024
Velikonoční prázdniny28. 3. 2024
Konzultace8. 4. 2024, 15:00 – 17:00 h
Pedagogická rada15. 4. 2024, 14:00 h
Konzultace3. 6. 2024, 15:00 – 17:00 h
Pedagogická rada24. 6. 2024, 14:00 h
Ukončení vyučování ve 2. pololetí, výdej vysvědčení28. 6. 2024
Hlavní prázdniny29. 6. – 1. 9. 2024
Začátek školního vyučování ve školním roce 2024/20252. 9. 2024