Pasování prvňáčků na čtenáře

V úterý 14. 6. 2016 byli žáci I. A a I. B v Městské knihovně Blansko slavnostně pasováni  na čtenáře. Než k tomu ovšem došlo,  museli přesvědčit rytíře, že umí číst. Každý přečetl kousek příběhu. Potom všichni společně složili slib čtenáře a každý byl rytířem slavnostně pasován. Noví čtenáři dostali pasovací čtenářský list a knihu Knihožrouti. Jana Rejdová, Iva Kadlecová
Více

Kniha o mně

Žáci I. A  se stali autory a zároveň i ilustrátory knihy,  kterou každý tvořil sám o sobě. Žáci psali o své rodině, domácích mazlíčcích, kamarádech, svých zájmech a co všechno umí. Každý svou knihu prezentoval. Spolužáci se tak dozvěděli o sobě navzájem spoustu nového.
Více

Návštěva knihovny

Druhý květnový týden jsme navštívili naši městskou knihovnu. Byla pro nás připravena beseda o spisovatelce Astrid Lindgrenové. Paní knihovnice nám nejdříve povídala  o spisovatelce a potom nás seznámila s knihami Pipi Dlouhá punčocha a s Dětmi z Bullerbynu. Na základě přečtených ukázek jsme ve skupinkách doplňovali připravené pracovní listy. Beseda byla moc zajímavá. Už teď se těšíme na další návštěvu.   Žáci III. A,  III. B a III. C
Více

Recitační přehlídka

13. dubna 2016 proběhl v Městské knihovně v Blansku 17. ročník recitační přehlídky pro žáky 1. – 3. tříd základních škol. Z naší školy postoupilo z třídních kol 6 žáků – Martin Müller, Dominik Poláček, Adam Gamba, Miroslav Kala, Kristýna Sedláčková a Aneta Jágrová. Do knihovny přišli děti podpořit paní učitelky, rodiče i kamarádi. Malí recitátoři byli za přednes své básně odměněni potleskem, diplomem a malým pohoštěním. Mgr. Alena Lysoňková
Více