Pasování prvňáčků na čtenáře

V úterý 14. 6. 2016 byli žáci I. A a I. B v Městské knihovně Blansko slavnostně pasováni  na čtenáře. Než k tomu ovšem došlo,  museli přesvědčit rytíře, že umí číst. Každý přečetl kousek příběhu. Potom všichni společně složili slib čtenáře a každý byl rytířem slavnostně pasován. Noví čtenáři dostali pasovací čtenářský list a knihu Knihožrouti. Jana Rejdová, Iva Kadlecová
Více