Fotoohlédnutí za měsícem dubnem

V dubnu se u nás odehrálo mnoho zajímavých událostí a aktivit pro žáky různých ročníků. Jednou z nich byla přírodopisná exkurze určená pro žáky šestých ročníků, kteří se vydali do ZOO Brno. Cílem této exkurze bylo přiblížit žákům rozmanitost živočichů a jejich prostředí.

Pro žáky sedmých ročníků byl připraven preventivní program s názvem „Jak se nestát obětí sociálních sítí“. Tento program probíhal v Brně a žáci se zde naučili, jak se vyhýbat rizikům spojeným se sociálními sítěmi a jak chránit své online soukromí. Po absolvování programu navštívili historický hrad Špilberk, kde se dozvěděli o jeho historii a významu. Další zajímavou aktivitou byla pomoc s úklidem Moravského krasu. Tato činnost měla za cíl přispět k udržení čistoty a zachování krás přírody v této oblasti. Osmáci strávili čas v Mendelianu, kde se seznámili s dědictvím významného moravského vědce Gregora Johannese Mendela a jeho výzkumem v oblasti genetiky. Významným úspěchem školy byla účast reprezentantů na Poháru rozhlasu. Mladší žákyně získaly fantastické první místo a postoupily do krajského kola, což je skvělý výsledek, který zaslouží velkou gratulaci. Celý duben na Erbence byl plný aktivit a úspěchů, které nejen rozvíjely znalosti a dovednosti žáků, ale také přispívaly k posílení kolektivního ducha a přátelství ve školním prostředí.

Exkurze do brněnské ZOO

Zápis budoucích prvňáčků

Plavání 2. A a 2. B

Preventivní program pro 7. třídy

Dopravní hřiště, 4. A a 4. B

Úklid Moravského krasu

Exkurze třídy 5. A do Prahy

Pohár rozhlasu

Exkurze Mendelianum Brno, třídy 8. B a 8. C