Naše škola

V letošním roce naše ZŠ Blansko, Erbenova 13 oslaví 60. výročí svého založení.  Při této příležitosti jsme oslovili žákyně a žáky, aby se podíleli na oslavách. Děti ve výtvarné a literární soutěži ztvárnily své zážitky ze školních lavic i zajímavých aktivit. Žáci napsali či namalovali, co je ve škole nejvíce baví, jak probíhá vyučování ve třídě, v tělocvičně, na hřišti. Někteří využili i vzpomínky svých rodičů či prarodičů na jejich školní léta. Z velkého množství odevzdaných prací byli ti nejlepší oceněni. Nejzdařilejší práce poslouží k výzdobě a prezentaci naší školy při oslavách. Děkujeme všem dívkám i chlapcům za účast.

Zdeňka Kalová a Jitka Jelínková

IMG_7311 IMG_7313_postcard IMG_7322_postcard IMG_7333_postcard IMG_7345_postcard img_7347_postcard IMG_20160628_111930 IMG_20160628_112002 IMG_20160628_112015 IMG_20160628_112028 IMG_20160628_112035 IMG_20160628_112053 IMG_20160628_112126img_7352_postcard