Ukončení školního roku, výdej vysvědčení

Ukončení školního roku s výdejem vysvědčení pro všechny žáky se uskuteční v pátek 26. 6. 2020 v 8.00 hodin ve třídách s třídními učiteli. Předpokládané ukončení v 9.00 – 9.30 hodin. Žáci, kteří se v době od 11. 5. 2020 neúčastnili výuky nebo konzultací ve škole, jsou povinni přinést Čestné prohlášení – viz příloha. Upozornění – vstup do budovy je možný pouze s ochranou úst a nosu. Do školy nemohou vstoupit žáci s příznaky virového onemocnění. Vstup doprovázejícím osobám není povole...
Více

Hodnocení žáků ve druhém pololetí šk. roku 2019/2020

MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku.  Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:  1. podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. bře...
Více