Ukončení školního roku, výdej vysvědčení

Ukončení školního roku s výdejem vysvědčení pro všechny žáky se uskuteční v pátek 26. 6. 2020 v 8.00 hodin ve třídách s třídními učiteli. Předpokládané ukončení v 9.00 – 9.30 hodin. Žáci, kteří se v době od 11. 5. 2020 neúčastnili výuky nebo konzultací ve škole, jsou povinni přinést Čestné prohlášení – viz příloha. Upozornění – vstup do budovy je možný pouze s ochranou úst a nosu. Do školy nemohou vstoupit žáci s příznaky virového onemocnění. Vstup doprovázejícím osobám není povole...
Více