Hodnocení žáků ve druhém pololetí šk. roku 2019/2020

MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku.  Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:  1. podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. bře...
Více