III. A a IV. A v Zámku Blansko

V pátek 8. 12. 2017 se žáci III. a IV. A vydali do Zámku Blansko na Výstavu Merkur a prohlídku zámku spojenou s plněním úkolů týkajících se osobností nějakým způsobem spojených s městem Blanskem. Žáci viděli různé hračky a další předměty sestavené z Merkuru a také si sami mohli něco z této proslulé stavebnice vyrobit. Při prohlídce se zase něco dozvěděli, například o Karlu Absolonovi, H. F. Salmovi aj. Po splnění úkolů dostali žáci připínáček a diplom.
More

Hadí návštěva

Ve středu 6. 12. 2017 nás v přírodopisu navštívil had. Hada nám přinesl ukázat tatínek Walerie Kovářové z 6. A.  Protože v přírodopisu právě probíráme plazy, byl tento živý exponát vítaným zpestřením hodiny. Waleria s tatínkem nám pověděli mnoho zajímavostí ze života tohoto hada.
More

Preventivní a ekologický program v Brně

Žákyně a žáci 7. a 8. ročníku navštívili dne 23. 11. 2017 Otevřenou zahradu  v Brně. Zde se dozvěděli, jak funguje pasivní dům a moderní přírodní zahrada, seznámili se s významem zeleně ve městech a s nápady, jak zapojit ekologické hledisko v každodenním životě. Nejvíce je zaujal model říčních meandrů a simulace toku řeky při povodni, programy  byly zábavné a doplněné hrami. Poté se žákyně a žáci zúčastnili besedy s  Jaromírem Badínem, vrchním komisařem kriminální policie a vyšetřovatelem. Ve...
More