Příjemná setkání

V prvním březnovém týdnu využili rodiče žáků prvního stupně i další zájemci naší nabídky blíže se seznámit s principy metody profesora Hejného a s některými prostředími, jimiž děti procházejí  při svých prvních krůčcích v matematice. Metoda vychází z předpokladu, že si děti nejlépe zapamatují to, co samy objeví. A tak při praktických ukázkách objevovali i rodiče. Paní učitelky doprovodily s humorem jim vlastním rodičovské hrátky s matematikou vtipnými postřehy ze svých tříd. S velkým zájmem v...
více

Ze života hmyzu

Ve čtvrtek 2. března 2017 se třídy VII. A a VII. B vydaly autobusem do vyškovské zoo, kde byl pro ně připraven  výukový program o hmyzu. Paní lektorka vypravovala o životě hmyzu, ukazovala různé druhy živých pakobylek, které si žáci mohli vzít do ruky, a vysvětlovala postupný vývoj larev brouků. Po programu si žáci prohlédli zoo a plnili různé úkoly týkající  se života různých zvířat. Výlet se vydařil, žáci se vraceli spokojeni a obohaceni o nové vědomosti. Štěpán Pokorný, VII. B ...
více

Fauna Moravy – ptáci

V úterý  28. února 2017 se žáci šestého ročníku vydali do Moravského zemského muzea prohlédnout si expozici Fauna Moravy, zaměřenou především na ptáky. Po poutavém výkladu průvodce vyplnili šesťáci pracovní listy. Správné odpovědi se ukrývaly kdekoli v muzeu, které tedy žáci museli projít a pořádně prohlédnout. Exkurze žákům ujasnila některé poznatky a umožnila jim vidět i ptačí druhy, které znají jen z obrázků.
více