III. C v knihovně

V úterý 21. února jsme navštívili knihovnu v Blansku. Paní knihovnice pro nás připravila besedu s názvem Pachatelé dobrých skutků. Povídala nám o knihách spisovatele Miloše Kratochvíla – Puntíkáři, Duchaři, Knoflíkáři atd. Děti ve dvojicích vypracovávaly úkoly a ověřili si tak, zda rozumí přečtenému textu a dokážou zodpovědět otázky. Poté si žáci mohli prohlédnout oddělení dětské knihovny a dozvěděli se, jak funguje půjčování  knížek. Někteří sem, bohužel, nechodí a bylo to pro ně nové prostř...
více

Jak žáci 2. a 3. ročníku plavali

Žáci jezdili jedenkrát týdně po dobu deseti týdnů do krytého bazénu na dvouhodinový plavecký výcvik. Byli rozděleni do družstev neplavci, poloplavci a plavci. Učili se být s vodou kamarád,  potápěli se, skákali, hráli hry, soutěžili a hlavně plavali a plavali, aby každý udělal svůj osobní pokrok. Na konci závěrečné lekce dostal každý mokré" vysvědčení. Podívejte se,  jak si to užili.
více