Beseda – Ochrana zdraví

V prvouce se učíme o nemocech a ochraně zdraví, proto jsme byli rádi, že mezi nás přišla paní doktorka Marika Hrušková, aby nás seznámila s tím, jak o naše zdraví pečovat. Nejvíce nás zaujaly praktické ukázky. Měřili jsme si teplotu, tlak, srdeční tep… Vyzkoušeli jsme si masáž srdce i umělé dýchání.

Byla to zajímavá a poučná hodina prvouky.

Světlana Jakubcová a děti II. A