Informatika

V předmětu Digitální technologie v 8. ročníku se žáci seznamují s tvorbou grafiky, videa a multimédií. Učí se také pracovat s tablety. Na fotografii vidíte jak úspěšně se s úkolem rozmístit fotografii školy na 10 tabletů vypořádal žák Dominik Hampl.  
Více