Informatika

Výukové materiály pro 6. ročník – 2021/2022

Práce s daty

https://blockly.games/

http://www.itypinggames.com/ChromeTyping.html

Odkazy pro výuku informatiky

Scratch

https://scratch.mit.edu/

Materiály k výuce – 5. ročník

https://imysleni.cz/ucebnice/zaklady-programovani-ve-scratchi-pro-5-rocnik-zakladni-skoly

Materiály k výuce – 2. stupeň  – 7. a 8. ročník

https://imysleni.cz/ucebnice/programovani-ve-scratchi-pro-2-stupen-zakladni-skoly

Materiály k výuce – 2. stupeň – pokročilí – 9. ročník

https://imysleni.cz/ucebnice/programovani-ve-scratchi-ii-projekty-pro-2-stupen-zakladni-skoly