Informatika

Výukové materiály:

Práce s daty – výukový materiál pro 6. ročník

Odstranění nežádoucího objektu z fotografie

https://kleki.com/ Kleki – kreslicí program a editor fotografií online, zdarma

https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator tvorba komiksu

https://www.umimeinformatiku.cz/ Výuka informatiky

https://blockly.games/ Hry pro budoucí programátory:

https://robomise.cz/ Výuka základů programování

https://scratch.mit.edu/ Scratch – výuka programování:

https://www.tinkercad.com/ Tvorba a výuka 3D návrhů

https://www.tinkercad.com/joinclass – připojit se ke třídě v Tinkercadu

https://pixilart.com Tvorba animací – Pixilart:

https://bomomo.com Vytváření abstraktních obrázků:

sketch.metademolab.com Animuj svůj obrázek s postavou

artsandculture.google.com Blob opera a další

http://www.itypinggames.com/ChromeTyping.html

Odkazy pro výuku informatiky

Materiály k výuce – 5. ročník

https://imysleni.cz/ucebnice/zaklady-programovani-ve-scratchi-pro-5-rocnik-zakladni-skoly

Materiály k výuce – 2. stupeň  – 7. a 8. ročník

https://imysleni.cz/ucebnice/programovani-ve-scratchi-pro-2-stupen-zakladni-skoly

Materiály k výuce – 2. stupeň – pokročilí – 9. ročník

https://imysleni.cz/ucebnice/programovani-ve-scratchi-ii-projekty-pro-2-stupen-zakladni-skoly