Preventivní programy

  V měsíci květnu naši ZŠ opakovaně navštívil pan Pavel Kotouček ze sdružení Elim Letovice. Pro žáky 4., 5., 6., 7. a 8. ročníku uskutečnil preventivní programy, které byly zaměřené především na vztahy ve třídních kolektivech a předcházení šikaně, na škodlivost kouření a na nebezpečí spojená s internetem. Programy byly pro žáky zábavné i poučné, doplněné o příběhy ze života a videa. Děkujeme p. Kotoučkovi a těšíme se na další spolupráci. Z.  Kalová  
Více

Preventivní program „Hasík“

Ve středu 11. května absolvovali žáci druhých tříd 2. část preventivního programu „Hasík“ s příslušníky hasičského sboru. Poznali nejrizikovější místa ve svém domově a naučili se prakticky správnému chování při požáru, který by mohl vypuknout u nich doma. Na závěr byli žáci pozváni na prohlídku hasičské stanice v Blansku. Těšíme se na další zajímavé setkání. Mgr. Jitka Sieglová
Více