Preventivní program „Hasík“

Ve středu 11. května absolvovali žáci druhých tříd 2. část preventivního programu „Hasík“ s příslušníky hasičského sboru. Poznali nejrizikovější místa ve svém domově a naučili se prakticky správnému chování při požáru, který by mohl vypuknout u nich doma. Na závěr byli žáci pozváni na prohlídku hasičské stanice v Blansku. Těšíme se na další zajímavé setkání. Mgr. Jitka Sieglová
Více