Projektový den s environmentální tematikou

Dne 29. 4. 2016 žáci II. A a IX. A společně strávili 4 vyučovací hodiny formou projektového dne s environmentální tematikou. Nejprve se žáci sešli ve třídě II. A, kde si společně přečetli motivační pohádku o čarodějnicích, kterou pro ně připravila paní učitelka Měšťanová. Rozřadili se do 5 skupin (sovy, netopýři, čarodějnice, kočky a pavouci), ve kterých na dalších úkolech společně pracovali. Malé čarodějnice a malí čarodějové museli složit vstupní zkoušky. Tvořili myšlenkovou mapu a vyřeš...
Více

Akce ke Dni Země

Dne 18. 4. 2016 se konala akce ke Dni Země a Erbenka tam nesměla chybět. Letos se této akce zúčastnilo 17 šikovných žáků z druhého stupně. Nejprve nás čekala prohlídka jeskyně Balcarka a poté jsme se vydali po červené značce kolem Blažkova závrtu, dále po zelené značce na Macochu přes Korálový závrt a Křenkův pomník na Skalní mlýn. Cestou žáci sbírali plechovky, papíry, hrnce a spoustu dalších odpadků, které nepatří do přírody. Za odměnu po dlouhé cestě si žáci opekli párky a zahřáli se teplým č...
Více