Projektový den s environmentální tematikou

Dne 29. 4. 2016 žáci II. A a IX. A společně strávili 4 vyučovací hodiny formou projektového dne s environmentální tematikou.

Nejprve se žáci sešli ve třídě II. A, kde si společně přečetli motivační pohádku o čarodějnicích, kterou pro ně připravila paní učitelka Měšťanová. Rozřadili se do 5 skupin (sovy, netopýři, čarodějnice, kočky a pavouci), ve kterých na dalších úkolech společně pracovali. Malé čarodějnice a malí čarodějové museli složit vstupní zkoušky.

Tvořili myšlenkovou mapu a vyřešili záhadnou křížovku. Druhá část projektového dne je čekala venku. Druháčci s pomocí šikovných deváťáků přiřazovali jednotlivá zvířata a osoby, podle jejich rozmístění na jednotlivých kontinentech. Poté následovaly závody ve štafetovém běhu na koštěti. Celý den jsme úspěšně zakončili v učebně v přírodě, kde si žáci z přichystaných surovin vytvořili různé tvary čarodějnic.

Všechny hry a činnosti žáci velmi emotivně prožívali. Den se vydařil, počasí nám přálo a čarodějnice i čarodějové byli aktivní, nadšení a spokojení. Výsledky jejich snažení můžete vidět na fotografiích.

Mgr. Silvie Červenková – třídní učitelka IX. A, Mgr. Romana Měšťanová – třídní učitelka II. A