Pěkné jaro přejí děti ze III. A.

Vlaštovkám jsme hnízda postavili,
u společné práce jsme se dobře pobavili.
A jak ten čas rychle letí,
tak jsme si všechny děti
vyrobily klobouky pavoučí,
a jak tradice poroučí,
alespoň v kruhu své rodiny
zapálíme ohníček jediný.
30. dubna v pátek
oslavíme čarodějnic svátek.