Indiánské léto

Poslední prázdninový týden se sešly děti ze školní družiny, aby svůj volný čas vyplnily aktivitami s indiánskou tematikou.

Nejdříve se seznámily s indiánskými zvyky, způsobem života  i historií. Vyrobily si svůj totem a čelenky, na které si připínaly pera za splněné úkoly.

Program byl velmi bohatý: dopoledne se zkouškou fyzické zdatnosti na Sportovním ostrově, cesta za pokladem, výlet na rozhlednu Podvrší, soutěže na školním hřišti, tvoření na relaxační ploše, kvízy a hlavolamy…..