Erasmus+

Naše škola je zapojena do projektu Erasmus +

V tomto projektu Evropské unie  je zapojeno celkem 6 zemí: Kypr, Česká republika, Německo, Nizozemí, Itálie a Litva.

Cílem projektu Erasmus+ je sbližování žáků všech členských zemí, rozvíjení jazykových znalostí i komunikativních dovedností. Součástí programu jsou i další aktivity na seznamování a vzájemnou spolupráci.

Našimi partnery jsou učitelé a žáci z těchto měst:

Barßel, Germany

Sirvintos, Lithuania

Almelo, Netherland

Bergamo, Italy

Dheryneia, Cyprus

Kypr 2019

Ve dnech 17. – 23. 3. 2019 se naši žáci 9. tříd zúčastnili výměnného pobytu na Kypru.

Zde je článek o jejich pobytu:

Almelo

O 19. 5. do soboty 25. 5. 2019 byli vybraní žáci 9. tříd na výměnném pobytu v nizozemském Almelu.

Článek o výměnném pobytu v Almelu je zde:

Blansko – 4. – 8. 11. 2019

Výměnný pobyt proběhl letos již třetím setkáním tentokrát na naší škole. Jeho jedním z témat je téma Chudoba a sociální vyčleněnost.

V prvních dnech se žáci seznamovali a navštívili naši školu, prošli se po městě, navštívili blanenský zámek a muzeum a byli slavnostně přijati na radnici vedením města.

Další den navštívili Moravský kras a ve workshopu vyráběli trička.

V úterý večer proběhl zábavný kvíz.

Ve středu dopoledne proběhl turnaj v bowlingu.

Ve středu odpoledne se účastníci projektu vydali do Muzea romské kultury v Hodoníně u Kunštátu. Památník obětí holokaustu Romů a Sintů se nachází na autentickém místě. Tato připomínka z naší nedávné historie může mladým lidem pomoci si vážit míru a klidu v Evropě.

Ve čtvrtek proběhly další workshopy. V jednom spolupracovaly smíšené týmy na montáži a výrobě dřevěných bedniček. V druhém workshopu si vyzkoušeli jeho účastníci, že krásné věci můžeme vytvořit i z obyčejných věcí. Tvořili šperky z PET lahví, organzy, drátků a korálků.

Ve čtvrtek večer se podívali na ukázky folklorních tanců a společně se pobavili na farewell party.

V pátek se účastníci projektu vypravili také do Brna. Zavítali do Vidy, kde se studenti i pedagogové ponořili do světa objevů. Následovala prohlídka historického centra a cesta vlakem zpět do Blanska.

V pátek dopoledne se zahraniční studenti účastnili vyučování spolu s našimi žáky. Přes počáteční ostych se všichni přehoupli během pár minut a pak už hodina probíhala v příjemně veselé a přátelské atmosféře.

V sobotu jsme navštívili Vítání svatého Martina. Zahraniční studenti ochutnali bramborák, se zaujetím poslouchali cimbálovou muziku. Na zámku zažili prohlídku v kostýmech a v dílně si na památku vyrobili bílého koníka. Ve večerních hodinách jsme zavítali do kostela svatého Martina.