Pobyt Nizozemsko – Almelo

V týdnu od neděle 19. 5. do soboty 25. 5. 2019 byli vybraní žáci tříd 9. ročníku na výměnném pobytu v rámci projektu Erasmus+. Zatímco minulý pobyt byl na teplém jižním ostrově Kypru, tak tentokrát nás projekt zavedl na sever do Nizozemska do okolí města Almela.

Cílem projektu Erasmus+ je sbližování žáků všech členských zemí, rozvíjení jazykových znalostí i komunikativních dovedností. V průběhu všech aktivit ve škole i v hostitelských rodinách jsme mluvili anglicky a potěšilo nás, že umíme tento jazyk docela dobře. My a všichni účastníci ze šesti partnerských zemí jsme byli rozděleni do pěti týmů a hlavním cílem tohoto pobytu  byl filmový workshop, ve kterém jsme tvořili film o naší představě budoucí školy a vzdělávání. Součástí programu byly i další aktivity na seznamování a vzájemnou spolupráci, jako například jízda na raftu, která byla pro všechny  nevšedním zážitkem. Ve středu jsme zavítali do hlavního města Amsterdamu, kde jsme navštívili zdejší Rijsk Museum a zhlédli skvosty města. Silně na nás zapůsobila  i návštěva uprchlického centra a školy.

Během tohoto příjemného a velmi zajímavého týdne jsme si udělali mnoho nových přátel a vybudovali si kladný vztah k rodinám, které nás ubytovávaly, a proto se snažíme  s nimi stále udržovat kontakt.

Tento týden jsme si náramně užili a jsme velmi rádi, že právě my jsme byli vybráni a mohli se tohoto pobytu zúčastnit.

M. Burian, T. Hlaváček a J. Požár