Dějepisná olympiáda

Na naší škole proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, ve kterém změřilo síly 11 žáků ze sedmého, osmého i devátého ročníku. Tematické zaměření tentokrát bylo „Šlechta v proměnách času“. K prvnímu místu se probojoval Adam Krejčí z 8. C se ziskem 54 bodů z celkového počtu 60 bodů. Adam za sebou nechal svoji spolužačku Alžbětu Svobodovou a Tomáše Sedláka z 9. A, který obsadil bronzovou příčku.

Všichni žáci získali nadpoloviční počet bodů, což jen dokládá, že znalosti o vývoji světa a lidské společnosti napříč dějinami jim nejsou vůbec cizí.

V úterý 22. března se uskutečnilo okresní kolo dějepisné olympiády, které se konalo v prostorách základní školy v Boskovicích. Naše dvojčlenná výprava si s velkým odhodláním a zapálením lámala hlavy až do poslední minuty. Na okresní kolo se přijelo utkat 40 žáků z téměř 20 různých škol. Adam mezi všemi účastníky vybojoval krásné 11./12. místo a Bětka skončila přesně v polovině startovní listiny. Oba žáci obdrželi diplom úspěšného řešitele, neboť získali více než 60% bodů.

Vítězům gratulujeme a všem děkujeme za účast i za vzornou reprezentaci naší školy.

Lukáš Slouka