Co se děje u včeliček v 1. B

Už máme za sebou 2 měsíce ve škole. Seznámili jsme s novými spolužáky a s paními učitelkami. Trefíme do tělocvičny, družiny i jídelny. Neztratíme se ani v šatnách. Našimi průvodci se stali včelka Mája s Vilíkem, kteří nám občas pošlou dopis, kde se dozvídáme spoustu zajímavých věcí ze života včel.

Umíme přečíst už několik písmen, slov a někteří dokonce i celé věty. Robotujeme s naším Emilem a píšeme na mazací tabulky i do písanky.
V matematice se učíme krokovat, stavíme stavby z kostek, skládáme obrazce z barevných dřívek. Nejvíce nás baví házet obřími kostkami a porovnávat, kdo vítězí.Rádi cvičíme, zpíváme, kreslíme a vyrábíme.

Nedávno jsme oslavili Světový den pošty – projektový den se vydařil a moc nás bavil. Mimo jiných aktivit jsme vyrobili potrubní poštu, kterou jsme si poslali na konci úspěšného dne sladkou odměnu.

Paní učitelka a pilné včeličky z 1. B