Zpívání u vánočního stromu

V pátek 29 .11. 2019 se žáci 1. stupně sešli ve vestibulu školy a zazpívali si koledy u vánočního stromu.