Zeměpisná exkurze žáků 6. A a 6. B

V šestých třídách se žáci na hodinách zeměpisu učí o mapách a atlasech, jak s nimi pracovat a vyčíst z nich informace. Vypravili se proto do Moravského kartografického centra ve Velkých Opatovicích, kde mají rozsáhlou sbírku historických map, měřících přístrojů a také obří plastickou mapu Moravy a Slezska. Po přednášce si žáci v pracovních listech ověřili svoje zeměpisné znalosti.

Kromě map se v šesté třídě budou žáci zabývat krajinnými sférami a na jednu z nich – atmosféru – navázala procházka k meteorologickému radaru na Skalkách. Právě díky tomuto radaru jsme mohli ráno před exkurzí zjistit předpověď počasí.