Z bláta do pouště

V úterý 10. května se žáci 9.A zúčastnili badatelského programu na Rychtě v Krásensku. Věnovali se problematice sucha v souvislosti s hospodařením v krajině. V terénu kolem Rychty hledali odpovědi na otázky, co nejvíc ovlivňuje úbytek vody: Zvětšování obcí? Mokřady? Zemědělská půda a meliorace? Odvádění vody z krajiny? Kromě bádání každá skupina připravila a předvedla pokus simulující danou problematiku, na němž nám svoje výsledky bádání vysvětlila. Všichni pak společně navrhli možná řešení vedoucí ke zlepšení životního prostředí.