Výsledky voleb do Školské rady

Za pedagogické pracovníky byli zvoleni

Mgr. Jaroslava Novotná

Mgr. Alena Štěrbáčková

Za zástupce zákonných zástupců byli zvoleni

Martina Pánek Jourová

Ing. Richard Svoboda Ph. D.