Výměnný pobyt se školou v rakouském Mürzzuschlagu

Ve dnech 27. 5. až 29. 5. navštívila ZŠ Blansko, Erbenova 13 třída žáků z partnerské rakouské školy.  Rakouští žáci provázení svými českými přáteli si prohlédli naši školu, zapojili se do vyučování, zhlédli prezentace o účasti žáků 9. ročníku na projektu ERASMUS + na Kypru a v Holandsku.

Společně si zahráli bowling, vyrobili odznaky a řešili vědomostní kvíz. Rakouští žáci  si prohlédli Moravský kras a také navštívili centrum Vida v Brně. Žáci prověřili své jazykové znalosti, protože celá komunikace probíhala v anglickém a německém jazyce.

Tento pobyt navázal na letošní únorovou cestu  blanenských žáků v Mürzzuschlagu. Zde se naši žáci věnovali zimním sportům, seznamovali se s památkami,  místními zvyky a kulturou a navázali přátelství s rakouskými žáky při společných programech v partnerské škole.

Oba tyto pobyty přispěly k upevnění dobrých dlouholetých vztahů mezi školami a k rozvoji komunikačních dovedností žáků. Děkujeme představitelům města Blanska za všestrannou podporu této spolupráce.

Zdeňka Kalová