Vyhlášení volných dnů pro žáky

Na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon vyhlašuje ředitelka školy z technických a organizačních důvodů (rekonstrukce elektroinstalace) volné dny pro žáky od 29. 6. 2020 do 30. 6. 2020. Ukončení školního roku a vydání vysvědčení 26. 6. 2020. Školní družina a školní jídelna nebudou v provozu.