Vyhlášení vítězů soutěží

V naší škole se učitelé pravidelně věnují talentovaným žákům. Jednou z forem, jak lze rozvíjet nadání a zájem, je zapojení do nejrůznějších předmětových soutěží. V uplynulém období proběhla školní kola olympiád z češtiny, angličtiny, němčiny, dějepisu a také soutěže matematické a přírodovědné.

Žáci, kteří obsadili 1. – 3. místo, byli odměněni diplomy a věcnými cenami. Ti nejlepší reprezentovali naši školu v okresních kolech daných soutěží. Zde na olympiádě českého jazyka na pěkném 4. místě skončila Markéta Kohoutová z IX. A.

Největšího úspěchu na olympiádě němčiny dosáhl Radim Zouhar, který obsadil 1. místo v okresním kole a postupuje do krajského kola.