Úspěch v zeměpisné soutěži KRÁPNÍKOVÝ POHÁR

Krápníkový pohár je název nové zeměpisné soutěže určené žákům základních škol. Probíhá v rámci soutěžního festivalu „BLANENSKÝ ČTYŘLÍSTEK aneb Přehlídka zajímavostí a novinek v cestovním ruchu regionu Moravský kras a okolí“, který pořádá Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. Blansko. První ročník této soutěže s podtitulem „Tohle uvidíte jen u nás!“ se konal ve čtvrtek 22. března v Dělnickém domě Blansko a mimo zástupců základních škol například ze Sloupu či Adamova se jej účastnila i dvě tříčlenná družstva žáků z naší školy, která obsadila v soutěži konečné 2. a 3. místo a odnesla si spoustu zážitků a také krásných cen.

Úkolem žáků bylo prezentovat konkrétní místo či jev v regionu Moravský kras tak, aby zaujali a přesvědčili potenciální návštěvníky k cestě do této oblasti. Vše pozorně sledovala odborná čtyřčlenná porota, která žákům kladla doplňující dotazy. První skupinka ve složení Natálie Jeřábková, Nikol Proxová a Matyáš Dvořák ze VI. A seznámila porotu i diváky se svým tipem na výlet do Rudického propadání. Druhá skupinka ve složení Justýna Smolenová, Helena Jelínková a Kateřina Štefanová z VIII. B pak zase případné návštěvníky zvala do Punkevních jeskyní. Povedených prezentací našeho regionu se však  sešlo více a mohli jsme si tak poslechnout pozvání k návštěvě Býčí skály, Josefovského údolí či městyse Sloup.

Žákům náleží poděkování za vzornou reprezentaci školy, které předcházela poctivá domácí i školní příprava, a velká gratulace k úspěchu!

Barbora Šmerdová

sdr
sdr
sdr
sdr
sdr
sdr