Úkoly pro žáky

Úkoly pro žáky učitelé zasílají prostřednictvím systému KOMENS (součást internetové žákovské knížky) do zpráv rodičům. V případě, že nemáte přihlašovací údaje, kontaktujte třídní učitele prostřednictvím e-mailu. Třídní učitel vám může vygenerovat nové heslo. Login zůstává vždy stejný.

Upozornění: Pro každého žáka platí dvoje různé přihlašovací údaje. Jedny jsou určeny pro rodiče a druhé pro žáky. Jak jste přihlášeni vidíte v pravém horním rohu kde je napsáno jméno žáka a pod tím rodič nebo žák.

Pokud máte pouze přihlašovací údaje určené pro žáky a nikoliv pro rodiče, vyžádejte si je od třídních učitelů jak je uvedeno výše.

Dokumenty

Modul Dokumenty najdete v elektronické ŽK v levém menu pod KOMENS. Modul je přístupý žákům i rodičům. Jsou v něm k dispozici veřejné výukové materiály sdílené jednotlivými učiteli.