Úkoly pro žáky (aktualizováno)

Úkoly pro žáky učitelé zasílají prostřednictvím systému KOMENS (součást internetové žákovské knížky) do zpráv rodičům. V případě, že nemáte přihlašovací údaje, kontaktujte třídní učitele prostřednictvím e-mailu. Třídní učitel vám může vygenerovat nové heslo. Login zůstává vždy stejný.

Upozornění: Pro každého žáka platí dvoje různé přihlašovací údaje. Jedny jsou určeny pro rodiče a druhé pro žáky. Někteří rodiče se přihlašují přes přihlašovací údaje žáků. V tom případě nevidí zprávy v systému KOMENS, protože ty jsou zasílány pouze rodičům. Pro žáky není modul KOMENS v současné době aktivní. Nemohou zprávy přijímat ani odesílat na rozdíl od rodičů. Jak jste přihlášeni vidíte v pravém horním rohu kde je napsáno jméno žáka a pod tím rodič nebo žák.

Pokud máte pouze přihlašovací údaje určené pro žáky a nikoliv pro rodiče, vyžádejte si je od třídních učitelů jak je uvedeno výše.

Dokumenty

Připravujeme modul Dokumenty, ve kterém budou k dispozici veřejné výukové materiály sdílené učiteli jak žákům, tak rodičům ke stažení.