Pedagogičtí pracovníci

Školní rok 2020/2021

První stupeň
Mgr. Jana Rejdová I. A rejdova@erbenova.cz
Mgr. Jana Jetelinová I. B jetelinova@erbenova.cz
Mgr. Romana Měšťanová II. A, výchovná poradkyně pro 1. st.
mestanova@erbenova.cz
Mgr. Martina Smolová II. B smolova@erbenova.cz
Mgr. Alena Štěrbáčková III. A sterbackova@erbenova.cz
Mgr. Iva Kadlecová III. B kadlecova@erbenova.cz
Mgr. Světlana Jakubcová IV. A jakubcova@erbenova.cz
Mgr. Alena Lysoňková IV.B lysonkova@erbenova.cz
Mgr. Eva Novotná IV. C novotnaeva@erbenova.cz
PaedDr. Milena Machová V. A machova@erbenova.cz
Mgr. Jaroslava Malíková V. B malikova@erbenova.cz
Druhý stupeň
Mgr. Barbora Šmerdová VI. A smerdova@erbenova.cz
Mgr. Petra Popelková VI. B popelkova@erbenova.cz
Mgr. Milan Vrána VI. C ruzickova@erbenova.cz
PaedDr. Zdeňka Kalová VII. A kalova@erbenova.cz
Mgr. Tomáš Vašek VII. B vasek@erbenova.cz
Mgr. Lucie Růžičková VII. C ruzickova@erbenova.cz
Mgr. Naděžda Rychnovská VIII. A rychnovska@erbenova.cz
Mgr. Jana Jízdná VIII. B jizdna@erbenova.cz
Mgr. Eva Kučerová VIII.C kucerova@erbenova.cz
Mgr. Marcela Dvořáčková IX. A dvorackova@erbenova.cz
Mgr. Jitka Jelínková IX. B jelinkova@erbenova.cz
Vedení školy
Mgr. Simona Poláková ředitelka školy reditel@erbenova.cz
Mgr. Jaroslava Novotná zástupkyně ředitelky školy novotna@erbenova.cz
PhDr. Věra Skoupá zástupkyně ředitelky školy skoupa@erbenova.cz
   
Netřídní učitelé    
Mgr. Jaroslav Cinkl výchovný poradce pro 2. stupeň cinkl@erbenova.cz
Bc. Jana Dohnalíková speciální pedagog
dohnalikova@erbenova.cz
Mgr. Anežka Šupová učitelka 2. stupně supova@erbenova.cz
Mgr. Jiří Kučera učitel 2. stupně kucera@erbenova.cz
Ing. Mgr. Ivana Konečná učitelka 2. stupně konecna@erbenova.cz
Bc. Zdeněk Jakšík učitel 2. stupně jaksik@erbenova.cz
Mgr. Sabina Flídrová učitelka 2. stupně flidrova@erbenova.cz
Mgr. Jitka Sieglová učitelka 1. stupně sieglova@erbenova.cz
Mgr. Lukáš Slouka učitel 2. stupně slouka@erbenova.cz
Asistenti pedagoga
Bc. Šárka Paulová paulova@erbenova.cz
Mgr. Anežka Šupová supova@erbenova.cz
Hana Lžičařová lzicarova@erbenova.cz
Andrea Andrášová, DiS. andrasova@erbenova.cz
Tereza Šinkorová sinkorova@erbenova.cz
Školní družina    
Dana Kolářová – ŠD 2 vedoucí vychovatelka kolarova@erbenova.cz
Šárka Hasová – ŠD1 vychovatelka hasova@erbenova.cz
Ivana Šikulová – ŠD3 vychovatelka sikulova@erbenova.cz
Lenka Centková – ŠD4 vychovatelka centkova@erbenova.cz
Pavlína Štouračová – ŠD5 vychovatelka stouracova@erbenova.cz