Tonda Obal – svět třídění a recyklace

Minulý týden proběhl v 1. – 6. třídách vzdělávací program, který se zaměřil na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. Třídění odpadu je dobrý návyk, který by měly děti získávat a osvojit si již od útlého věku.

I my ve škole vedeme děti k odpovědnému chování.