Technická olympiáda

Ve čtvrtek 6. prosince 2018 se žáci 9. ročníku Marek Novotný, David Sedlák a Martin Baštář zúčastnili tradiční soutěže v technických dovednostech – Technické olympiády – na Střední škole TEGA v Blansku.

Během soutěže měli za úkol sestavit jednoduchý elektrický obvod, vyrobit výrobek z plechu a nakreslit na počítači v jednoduchém kreslicím programu schéma. Vše zvládli úspěšně vytvořit a umístili se na předních místech mezi 33 žáky z 10 různých škol okresu. Za jejich účast a reprezentaci školy jim děkujeme.
J. Cinkl