Technická a ekonomická olympiáda

6. prosince 2017 se Matěj Šoba, Michal Haase a Nikola Prudká z IX. A  zúčastnili tradiční soutěže v technických dovednostech – Technické olympiády – na Střední škole TEGA v Blansku. Na soutěži měli za úkol sestavit jednoduchý elektrický obvod, vyrobit výrobek z plechu a nakreslit na počítači v jednoduchém kreslicím programu schéma. Vše zvládli úspěšně vytvořit a umístili se na předních místech mezi 30 žáky z 10 různých škol okresu. Za jejich účast a reprezentaci školy jim děkujeme.

O den později 7. prosince 2017 Matej Šoba a Michal Haase soutěžili v další soutěži, tentokrát v Ekonomické olympiádě. Tato soutěž se v Blansku konala poprvé. Jejím organizátorem byla Obchodní akdemie a Střední zdravotnická škola Blansko. Soutěž byla zaměřena na finanční gramotnost a všeobecný přehled z oblasti hospodářství a praktické úkoly z této oblasti. Soutěž byla zajímavá a poučná. Žáci měli možnost si také prohlédnout střední školu do které mnozí z jejich spolužáků po skončení deváté třídy nastoupí. Poděkování za reprezentaci patří oběma soutěžícím, kteří si, ačkoliv nedosáhli na stupně vítězů, vedli v soutěži velmi dobře.

J. Cinkl