Svět nerostů

Ve středu 20. dubna navštívili žáci 9.B expozici Svět nerostů Moravského zemského muzea v Brně. Nejprve si vyslechli přednášku o vlastnostech minerálů a hornin, jejich vzniku, vzhledu a využití. Poté si všechny vystavené nerosty mohli znovu prohlédnout. Součástí exkurze bylo vypracování pracovních listů, odpovědi na otázky žáci hledali přímo v expozici.

Druhou část exkurze tvořila návštěva Mendeliana, kde si deváťáci nejprve připomněli význam J.G.Mendela a jeho objevů v genetice. V chemické části exkurze izolovali DNA z ovoce a zeleniny, ale i ze slin.